În perioadă 2017-2018, la Şcoală Gimnazială “Petru Muşat” din Siret se derulează proiectul de mobilitate şcolară KA1 “Modern Attractive School Through European Reinforcing” (M.A.S.T.E.R.), prin programul Erasmus+, cu numărul de referinţă 2017-1-RO01-KA101-036444. Coordonatorul acestui proiect este profesoara Liliana Mocrei. Ţările partenere sunt Malta, Cehia, Grecia şi Portugalia.

În luna octombrie s-a desfăşurat prima activitate a acestui proiect, iar în luna decembrie s-a derulat a două mobilitate, la care au participat profesorii Dumitru Băncescu, Laura Hrehorciuc, Diana Puiuleţ şi Anda Stiubianu. Aceştia au avut posibilitatea de a se forma şi perfecţiona prin participarea directă la cursul „Innovative Approaches to Teaching”, care s-a desfăşurat în Praga, Cehia.

Cursul a vizat formarea şi dezvoltarea competenţelor prin folosirea la clasă a metodelor moderne de predare - învăţare - evaluare, de comunicare cu profesorii din alte ţări, module teoretice şi practice, lucrul cu clase multiculturale, adaptarea materialelor la nevoile claselor, gândire creativă şi critică, finalizate prin obţinerea certificatelor Europass. Acest curs le-a oferit participanţilor şi posibilitatea de a face cunoştinţă cu tradiţiile şi cultura din Republică Cehă, îmbogăţind astfel experienţa dobândită care urmează a fi împărtăşită şi colegilor pentru că bunele practici să poată fi din plin valorificate.

Următoarea mobilitate va avea loc în luna februarie a acestui an, la aceasta participând profesori din Şcoală Gimnazială ,,Petru Muşat”.

Coordonator proiect,                      

prof. Liliana Mocrei    
Membru al echipei de proiect,
prof. Otilia Matner
Şcoală Gimnazială “Petru Muşat” Siret