În perioada 2017-2018, la Şcoala Gimnazială “Petru Muşat” din Siret se derulează proiectul de mobilitate şcolară KA1 “Modern Attractive School Through European Reinforcing” (M.A.S.T.E.R.), prin programul Erasmus+, cu numărul de referinţă 2017-1-RO01-KA101-036444. Coordonatorul acestui proiect este prof. Liliana Mocrei. Ţările partenere sunt Malta, Cehia, Grecia şi Portugalia.

În lunile octombrie şi decembrie s-au desfăşurat primele două activităţi de formare. În perioada 19-24 februarie 2018 aavut loc al treilea curs de formare la Atena, Grecia. „The Effective School” a fost titlul cursului de formare la care au participat patru profesori de la Şcoala Gimnazială „Petru Muşat” din Siret.

Acest curs s-a adresat directorului/directorului adjunct, coordonatorului de proiecte şi programe educative, membrilor CEAC, responsabililor de comisii metodice. Cadrele didactice care şi-au depus candidatura şi au fost selectate pentru participare au fost profesor Liliana Mocrei, profesor Zirca Ianoş, profesor Nicoleta Schipor şi profesor Otilia Maţner.

Cursul a fost structurat pe trei module: A – abordarea teoretică a şcolii eficiente; B – vizite de studiu în şcoli din vecinătatea Atenei şi Piraeus; C – lecţii învăţate şi căile de urmat. Acesta a utilizat o varietate de abordări şi metode de predare – învăţare, o combinaţie de ateliere, simulări, activităţi de rezolvare a problemelor şi studii de caz, instruire bazată pe web şi video, vizite pe teren în şcoli. S-a concentrat pe eficienţa şcolii, educaţia de calitate, angajând toate inovaţiile care asigură eficienţă şi calitate în procesul de învăţământ.

 

Coordonator proiect,       

prof. Liliana Mocrei            

Membru al echipei de proiect,

prof. Otilia Maţner