Colegiul Silvic “Bucovina” Câmpulung Moldovenesc continuă derularea mobilităţilor şcolare de formare a cadrelor didactice din cadrul proiectului Erasmus+, KA1 2017 – 2019: “Promovarea egalităţii de şanse în educaţie prin dezvoltarea competenţelor cheie la nivel european”.

În perioada 3-8 iulie 2018 a avut loc al treilea flux de cadre didactice format din trei membri ai şcolii care au participat la cursul ”How we avoid dropouts in schools. The way of Finland” (“Cum să evităm abandonul şcolar. Sistemul din Finlanda”), derulat la Joensuu de către organizaţia de formare profesională EduKarjala. Acest curs s-a axat pe prezentarea sistemului educaţional finlandez, cu atenţia centrată în mod special pe Educaţia specialăşi principiile după care este ghidat sistemul de educaţie, pe categoriile de copii cu nevoi speciale de educaţie şi modalităţile de sprijinire a acestora pentru includerea lor socială. Şcoala spital este una dintre soluţiile găsite pentru a ajuta acei copii cu probleme medicale severe, în special psihice, care sunt nevoiţi să rămână o perioadă lungă de timp spitalizaţi. Accentul se pune în primul rând pe formarea competenţelor de viaţă la aceşti copii, parcurgerea simplistă a conţinuturilor curriculumului şi sprijinirea familiilor lor. Se subliniază importanţa integrării imigranţilor în sistemul şcolar şi rolul activităţii de consiliere psihologică şi socială a elevilor pe parcursul învăţământului obligatoriu. În sistemul de educaţie finlandez această activitate este realizată de o echipă suport formată din: asistentul social, profesori, psiholog şi dirigintele clasei. În cadrul cursului s-a prezentat o altă structură implicată în viaţa şcolară a elevilor Echipa de lucru din cadrul  Poliţiei (Police’s Youth Team) ce colaborează cu şcolile, cu părinţii elevilor pentru identificarea timpurie a problemelor acestora: consum de alcool, droguri, furt, agresiune verbală, fizică şi găsirea de soluţii viabile, personalizate pentru fiecare caz în parte. Părinţii au un rol hotărâtor în prevenirea şi combaterea acestor fenomene negative în rândul elevilor şi trebuie pregătiţi în vederea asumării responsabilităţilor privind educarea propriilor copii. Toate aceste intervenţii din partea diferiţilor parteneri în educaţie fac ca abandonul şcolar să fie redus şi sistemul de educaţie finlandez unul de succes. Chiar dacă unele dintre situaţiile abordate au diferit de problematica instituţiei noastre, cadrele didactice participante s-au pregătit pentru a face faţă unor situaţii diverse care pot apărea în învăţământul de masă şi să aplice metodele unui sistem educaţional recunoscut ca valoare pe plan internaţional cum este cel finlandez. Unul dintre principiile de bază ale educaţiei finlandeze este că orice copil poate fi educat indiferent de problematica lui, ceea ce răspunde nevoii noastre din proiect de incluziune socială şi egalitate de şanse pentru toţi elevii.