În miez de ianuarie, din Moldova lui Ștefan cel Mare și Sfânt, a răsărit un Astru al Culturii Naționale, care luminează de 173 de ani harta limbii române. "Versul nepereche " ce-l purtăm cu noi în suflet și-n gând luminează cultura ținutului dintre Dunăre și Carpați și Mare.

Fala gândirii și a vorbirii românești, versul eminescian, colindă în infinit limbile pământului, poetul nepereche prelungește "tinerețea fără bătrânețe "a neamului românesc. 

Existența pământeană nu i-a încins fruntea cu lauri, a fost fulgerul de nefericire la 33 de ani, dar s-a înălțat în bogăția viziunilor metaforice pentru eternitate.

Chipul "Domnului limbii române" luminează cultura națională de Sus, dintr-o Stea, ne șoptește: Dumnezeu m-a sorbit din poporul meu, fie ca poezia mea să-ți fie veșnică alinare.

Profesor coordonator Giosan Diana, Școala Gimnazială Gemenea, com. Stulpicani