A ieşit recent de sub tipar, la Editura Septentrion din Rădăuţi, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina” - Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, cartea cu titlul „La gura sobei cu Badea Toader”, autori Avramia şi Gheorghe Dolinski, volum editat sub egida Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina şi a Fundaţiei „Episcopul Grigorie Leu”.

Cartea, care readuce în atenţie figura arboreanului care a scris cronica satului său şi a conceput un muzeu original, în care a adunat mărturii materiale despre istoria şi viaţa locuitorilor, „un bătrân înalt, fălos, cu umeri de hatman, cu cap de consul şi haine de ţăran”, aşa cum l-a portretizat Constantin Vişan, este o preţioasă restituire a scrierilor păstrate în manuscrisele lui Toader Hrib, cărora autorii le-au adăugat, pentru conturarea mai apăsată a figurii faimosului cronicar, texte scrise de cei care l-au cunoscut şi s-au bucurat de înţelepciunea şi trudnica sa realizare, „muzăul” care, din dezinteresul şi nepriceperea celor care ar fi trebuit să se îngrijească de această comoară de nepreţuit, s-a risipit.

Prof. Gheorghe Dolinski, care a stat mult la taclale cu bătrânul înzestrat cu har de povestitor, aşază acum, în rama veşniciei, chipul lui „Toader Hrib, ţăranul mai ştiutor decât o întreagă bibliotecă” (Titus Vîjeu), omul care a sfinţit locul la Arbore transformându-şi casa-n muzeu.