2018 vine cu noutăţi pentru elevi şi pentru cadrele didactice, Ministerul Educaţiei publicând, în această săptămână, noul regulament de organizare a şcolilor.

Elevii nu vor mai fi obligaţi să facă de serviciu pe şcoală, nu vor mai putea fi sancţionaţi în cazul în care nu poartă uniformă, însă au obligaţia ca la începutul orei să îşi depoziteze telefoanele mobile într-un loc special amenajat în clasă, prevede noul Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP). Documentul a fost deja aprobat, însă reprezentanţii organizaţiilor de elevi acuză că acesta nu a fost nici măcar o zi în dezbatere publică.

ROFUIP-ul reglementează cadrul legal în care se organizează şi funcţionează şcolile din ţară, alături de ROI (Regulament de Ordine Interioară, realizat la nivelul fiecărei şcoli) şi Statutul Elevului.

Noul regulament transmis de Ministerul Educaţiei mai stipulează că „rezultatul evaluării nu poate fi folosit ca mijloc de coerciţie, acesta reflectând strict rezultatele învăţării”, chestiune primită bine de elevi, astfel diminuându-sesubiectivitatea în procesul de evaluare şi notare.

De partea cealaltă, Consiliul Naţional al Elevilor, structura reprezentativă a elevilor din România, îşi exprima nemulţumirea faţă de prevederea prin care se impune obligativitatea păstrării telefoanelor într-un spaţiu special amenajat pe durata orelor de curs.

Elevii consideră că este vorba despre o limitare a dreptului la proprietate.

„Mai mult, această măsură tratează mai degrabă efectele decât cauzele, metodele neatractive şi prea puţin interactive de predare care nu stimulează atenţia şi participarea activă a elevilor la procesul educativ din sala de clasă. Suntem de părere că, puşi în faţa unui conţinut ce este transmis într-un mod monoton, elevii, fie că sunt sau nu în posesia telefoanelor, pot găsi activităţi alternative cu care să îşi distragă atenţia”, transmite Consiliul Elevilor.

Prof. Adrian Puiu, directorul Colegiului Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi, a apreciat că măsura este una bine-venită, în condiţiile în care nu puţini sunt elevii hiperdependenţi de gadgeturi, care nu pot rezista pe durata unei ore de curs fără să deschidă reţelele de socializare. Acesta a mai arătat că sunt şcoli în ţară în care există această practică, de colectare a telefoanelor mobile înaintea unei ore de curs.

 

Cu sau fără uniformă

În noul ROFUIP se mai specifică faptul că este interzisă sancţionarea elevilor pe criteriul nepurtării uniformei.

„Consiliul Elevilor a fost şi în trecut vocal pe tema abuzurilor generate de uniforme, evidenţiind inexistenţa unor studii care să ateste contribuţia uniformei la siguranţa elevilor şi, totodată, faptul că este nevoie de eforturi susţinute ale unităţii de învăţământ pentru a crea un sentiment de apartenenţă la colectivul şcolii”, transmit reprezentanţii elevilor.

Această prevedere, însă, nu descurajează managerii şcolilor unde ţinuta obligatorie este instituită de ani buni şi este deja parte a culturii organizaţionale a unităţii.
La Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava, ţinuta obligatorie are caracter obligatoriu şi chiar dacă elevii câştigă, an de an, mici bătălii care vin în contradicţie cu impunerea unei ţinute obligatorii, pantalonii şi sacoul bleumarin de la „Ştefan”, cu emblema galbenă cusută la piept, rezistă ofensivei. 

„Ţinuta reprezentativă este obligatorie, acest aspect fiind foarte clar stabilit în Regulamentul de Ordine Interioară (ROI) al liceului nostru. Nepurtarea acesteia este o abatere de la acest regulament. ROI nu intră în contradicţie cu ROFUIP, însă nuanţează şi introduce anumite aspecte, care sunt adaptate la valorile şi cultura şcolii noastre. Odată ce un elev alege să studieze aici, îşi asumă şi ţinuta obligatorie. Nu am avut probleme deosebite cât priveşte această regulă, excepţie făcând 2-3 elevi, cu care avem discuţii, însă fără sancţiuni precum absenţe sau interdicţia de a intra la ore, aşa cum prevede regulamentul”, a specificat Dan Popescu, directorul liceului.

Acesta a mai specificat că este tot mai proeminentă o democratizare accelerată a vieţii de elev care este, din păcate, contrabalansată de scăderea nivelului de pregătire la nivel naţional.