Este o tradiţie ca în ziua în care sunt organizate momente festive legate de înfiinţarea în 1990 a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava, Departamentul de Ştiinţe Umane şi Social Politice din cadrul Facultăţii de Istorie şi Geografie să organizeze o sesiune de comunicări ştiinţifice în care să fie prezentate rezultate ale activităţii ştiinţifice a membrilor departamentului, ale doctoranzilor de la specializările Istorie şi Filosofie, precum şi ale cercetătorilor de la Serviciul Judeţean Suceavaal ArhivelorNaţionale, de la Muzeul Bucovinei din Suceava şi de la Institutul „Bucovina” al Academiei Române de la Rădăuţi.

Potrivit lector univ. dr. Vasile M. Demciuc, şeful Departamentului de Ştiinţe Umane şi Social Politice, sesiunea de comunicări din acest an a fost una cu un caracter special, marcată de faptul că este anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918. În deschiderea sesiunii de comunicări ştiinţifice, prof. univ. dr. Mihai Iacobescu a realizat o prezentare a momentului din 27 martie 1918 în comunicarea intitulată „Drumul spre Unire al Basarabiei”. După acest moment, a urmat prezentarea cărţii „Caleidoscop istoriografic – Note, observaţii şi sugestii doctorale”, semnată de prof. univ. dr. Dumitru Vitcu, lucrare care a apărut la Editura Junimea, în anul 2017, precum şi prezentarea celor două numere din anul 2017 ale revistei „Analele Bucovinei”, periodic editat de Institutul „Bucovina” al Academiei Române.

Lucrările acestei sesiuni de comunicări ştiinţifice au fost împărţite în trei secţiuni – „Istorie veche şi medievală”, moderată de conf. univ. dr. Florin Pintescu, „Istorie modernă şi contemporană”, moderată de conf. univ. dr. Harieta Sabol, şi ”Filosofie şi Asistenţă socială”, avându-i ca moderatori pe conf. univ. dr. Dan Ioan Dascălu şi conf. univ. dr. Bogdan Popoveniuc.

Cele peste 50 de comunicări ştiinţifice prezentate s-au remarcat în mod special prin ţinuta lor academică şi originalitatea rezultatelor cercetărilor efectuate. Menţionăm că, în cadrul discuţiilor ce au avut loc pe marginea lucrărilor prezentate, un rol şi un loc aparte l-au avut studenţii, masteranzii şi doctoranzii din cadrul celor două specializări ale Şcolii doctorale ale Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava. De asemenea, trebuie să remarcăm faptul că o parte însemnată dintre comunicările prezentate sunt rezultate ale cercetărilor cadrelor didactice, masteranzilor şi doctoranzilor efectuate graţie mobilităţilor în cadrul Programului Erasmus+, program al Uniunii Europene pentru educaţie şi formare tineret şi sport în perioada 2014-2020. Unele din comunicările prezentate în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice „Alma Mater Sucevensis” vor fi publicate în revista ”Codrul Cosminului”, publicaţie ştiinţifică a Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava – Seria istorie, precum şi în alte publicaţii academice din ţară.