Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava a transmis că sucevenii trebuie să depună declarația unică 212 până pe data de 25 mai 2021. Formularul se utilizează atât pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2020, cât și pentru estimarea obligațiilor datorate pentru anul 2021.

Șeful Finanțelor Sucevene, Petrică Ropotă, a precizat că declarația unică se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România sau/și din străinătate din: activităţi independente, drepturi de proprietate intelectuală, cu excepţia contribuabililor pentru care impozitul se reţine la sursă, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, piscicultură şi/sau silvicultură, transferul titlurilor de valoare, precum și venituri din alte surse, cum ar fi câștiguri din transferul de monedă virtuală sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanţă.

Declarația se completează și se depune de către persoanele fizice care nu realizează venituri și care optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și de către profesioniști, astfel cum sunt reglementați de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2 și de indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea  coronavirusului SARS-COV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă. Declarația mai trebuie depusă și de avocați și persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe care au beneficiat de indemnizația prevăzută la art. XV din OUG nr. 30/2020.

Declaraţia unică se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv prin intermediul serviciului "Spaţiul Privat Virtual" (SPV), disponibil pe site-ul www.anaf.ro sau prin intermediul serviciului ,,Depunere declarații” disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat. Declarația unică se poate depune și în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, cu confirmare de primire.