Consiliul de Conducere al Uniunii Polonezilor din România, întrunit statutar în data de 25.02.2023, a stabilit următoarele:

În baza art. 24 din Statutul UPR se convoacă Congresul Uniunii Polonezilor din România, în ziua de 01.04.2023, orele 10:00.

Conform art. 22 alin. 3 din Statutul UPR, norma de reprezentare a Organizațiilor Locale este de 1 delegat la 25 membri activi (nu sunt incluși membrii simpatizanți).

Congresul Uniunii Polonezilor din România va avea loc în localitatea Solonețu Nou, jud. Suceava, în clădirea „Dom Polski”.

Congresul Uniunii Polonezilor din România va avea următoarea ordine de zi:

1. Darea de seamă a Consiliului de Conducere

2. Darea de seamă financiară și a Comisiei de Cenzori. Discuții

3. Modificarea statutului UPR. Votarea noilor modificări

4. Alegerea noului Președinte și al noului Consiliu de Conducere al UPR. (discuții, alegeri, rezultate și concluzii)

5. Încheierea și concluzii referitoare la cel de-al X-lea Congres al Uniunii Polonezilor din România.