Deputatul liberal de Suceava Ioan Balan este de părere că Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.79/2017 a produs multiple efecte negative, atât asupra veniturilor salariale nete ale angajaților din sectorul privat, dar și asupra sustenabilității bugetelor administrațiilor publice locale. În acest context, parlamentarul sucevean s-a adresat ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Paul Stănescu, de la care aşteaptă o serie de răspunsuri vizavi de cum va fi gestionată această problemă. Mai exact, Ioan Balan cere Guvernului soluţii pentru finanţarea administraţiilor publice locale.

„Cea mai importantă pierdere au înregistrat-o primăriile dezavantajate din punct de vedere economic, în special ca urmare a scăderii sumelor și cotelor defalcate din impozitul pe venit. De asemenea, este foarte probabil ca și cotele din taxa pe valoarea adăugată să nu se ridice la nivelul estimat, ca urmare a nerealizării nivelului de încasări programat prin Legea nr.2/2018 privind bugetul de stat. Citând din afirmațiile ministrului Finanțelor Publice, domnul Eugen Orlando Teodorovici, prin care domnia sa confirma că <parte de salarii, în septembrie, rămâne neacoperită pentru entităţi la nivel public> spun că finanțarea deficitară a administrațiilor publice a pus foarte multe primării în imposibilitatea susținerii unor proiecte de investiții de interes local, în dificultatea asigurării cheltuielilor curente și acoperirea plății salariilor și a obligațiilor fiscale aferente salariilor”, a arătat Ioan Balan.

Mai mult, parlamentarul sucevean spune că în condițiile de creștere economică anunţate pe toate canalele, Guvernul s-a angajat prin Legea nr.2/2018 să asigure doar un ”nivel al sumelor provenite din cotele din impozitul pe venit şi al sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale estimate a fi încasat în anul 2018 cel puţin egal cu nivelul aceloraşi sume încasate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale în anul 2017”.

„Chiar dacă unitățile administrației publice locale ar fi trebuit să beneficieze de resurse suplimentare, cea mai mare parte a acestora acuză diminuarea semnificativă a resurselor transferate. Această situație deosebit de gravă frânează dezvoltarea comunităților locale, în special a celor rurale”, a spus Ioan Balan.

Acesta a venit cu o listă de solicitări pe care a transmis-o ministrului Paul Stănescu. Mai exact, deputatul liberal de Suceava vrea să afle următoarele aspecte: „O situație comparativă între anul bugetar 2017 și anul 2018, care să reflecte resursele financiare transferate de Guvern la nivelul consiliilor județene din România, prin cote și sume defalcate din impozitul pe venit și prin cotele defalcate din TVA. O situație comparativă între anul bugetar 2017 și anul 2018, care să reflecte resursele financiare transferate de Guvernul României către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale (comune și orașe) din Județul Suceava. O situație comparativă între anul bugetar 2017 și anul 2018 cu privire la excedentele bugetare înregistrate de către unităţile administrativ-teritoriale din județul Suceava”.