Senatorul Ilie Niță nu este încă membru cu acte în regulă al PSD și asta deoarece adeziunea sa la PSD nu a putut fi admisă de Biroul Permanent al Organizației Municipale Suceava, din lipsă de cvorum. Președintele Organizației Municipale Suceava a PSD, Dan Ioan Cușnir, a declarat, ieri, că o parte dintre membrii BPM sunt încă în vacanță și la ședința de luni, 2 septembrie a.c., au fost prezenți doar 17 din cei 35 de membri, iar numărul minim necesar pentru cvorum era de 17.

Președintele Organizației Județene Suceava a PSD, senatorul Ioan Stan, a precizat că cererea de validare a adeziunii în BPM „nu este una imperativă” și, de vreme ce cererea de înscriere a lui Ilie Niță în PSD a fost aprobată de Comitetul Director al organizației județene, nu este nici o problemă dacă organizația locală va aproba adeziunea în ședința de săptămâna viitoare, „când cu siguranță va fi cvorum”.

Conform statutului PSD, solicitarea dobândirii calităţii de membru al partidului se realizează prin completarea şi depunerea la organizația locală a adeziunii care cuprinde principalele date de identitate ale persoanei, precizări exprese cu privire la apartenenţa sa politică prezentă sau anterioară şi a fişei de înscriere în partid.

Adeziunea și fișa de înscriere în partid, completate de către solicitant, se discută și se aprobă, după caz, în prima ședință a biroului organzației locale.

„Calitatea de membru se dobândeşte la data adoptării hotărârii de admitere a adeziunii, sau după data primei ședințe a Biroului Organizației locale, ulterioară depunerii solicitării, în măsura în care adeziunea și fișa de înscriere nu au fost supuse analizei și dezbaterii”, se precizează în statut.

De asemenea, atestarea apartenenţei la Partidul Social Democrat se face în baza carnetului de membru/cardului de membru eliberat pentru fiecare persoană care a dobândit calitatea de membru şi a fost înregistrată în evidenţa membrilor de partid.