„Dobânzi cămătăreşti”

Am stat de vorbă cu foarte mulţi săteni din regiunea Sucevei despre chestiunile cari îi preocupă mai mult şi am constatat că ţăranii bucovineni gem sub povara dobânzilor cămătăreşti ale liberalilor şi ale acoliţilor lor. Ţăranii bucovinei sunt azi datori pe la diverse bănci din Bucovina cu peste 200 de milioane lei, la cari plătesc dobânzi care variază între 40 şi 50 la sută. Dacă ei au azi vreo doleanţă la actualul guvern ţărănesc apoi acea doleanţă este să-i scape de aceste datorii distrugătoare, în care i-au băgat politicienii de până acum, din partidele cari i-au guvernat în cei 10 ani de după război”.

„Cuvântul Ţărănimii”, Anul VIII, nr. 57, Iulie 1929.    

 

„Şantier pe Valea Suhăi”

Astrul zilei, ce peste cîteva clipe va inunda cu belşugul razelor sale Valea Suhăi, se arată de după crestele munţilor. Roua dimineţii, săltînd în valuri uşoare, sărută fruntea brazilor şi se pierde în oceanul de azur. Deşi ora este destul de matinală, pe şantierul de modernizare a şoselei Frasin - Tarniţa munca este în toi. Excavatoarele, muşcînd cu sete din prundişul sedimentat de secole de apele rîului Suha, alimentează convoiul nesăţioaselor basculante care nu contenesc cu căratul balastului şi nisipului. Înaintăm pe şoseaua în plină construcţie, aglomerată de maşinile ce transportă materialul rulant. Pămîntul geme sub povara uriaşelor compresoare şi a utilajului de construcţie”.

„Zori noi”, Anul XVIII, nr. 5163, Suceava, Iulie 1964.