„Concert la Rădăuţ”

Societatea Armonia aranjează cu o parte a corului său mixt în sala de tir din Rădăuţ, un concert. Reuşita artistică a acestei intreprinderi e îndestul de asigurată, luându-se numai în considerare că programul, pe cât de ales, pe atât de variat, va fi esecutat de corul bine şcolit şi disciplinat al Armoniei; o garanţă şi mai bună e împrejurarea că cântările vor fi conduse de presidentul societăţii, Tudor cavaler de Flondor. Asupra reuşitei materiale a concertului, care, de astă dată, joacă pentru societate un rol ceva mai însemnat decât de regulă, nu există temeri. Concertul dat la Rădăuţ, cu ocazia turneului din vara trecută, a avut un succes într-adevăr strălucit și îndreptăţeşte Armonia a spera o reuşită cel puţin egală şi pentru concertul proiectat”.

„Deşteptarea”, nr.2 din Ianuarie 1901.

 

„O nouă fabrică de brichete”

Zilele trecute a fost terminată construcţia şi instalarea fabricii de brichete furajere din Dorneşti, raionul Rădăuţi. Aceasta este una din cele mai moderne fabrici construite în ultimii ani. Muncind cu multă însufleţire la construcţii şi instalaţii muncitorii au economisit peste 700.000 lei. Numai instalatorii au făcut economii de peste 200.000 lei, iar din materialele recuperate au construit serpentinele din bazinul de melasă. Echipa instalatorilor de la Intreprinderea metalurgică <21 Decembrie> din Rădăuţi a adus o contribuţie de seamă la terminarea şi instalarea la timp a fabricii”.„Zori noi”, Anul IX, nr. 2222, Ianuarie 1955.