„Îmbunătăţirea rasei cailor”

Secretariatul se serviciu pentru agricultură a întocmit, pentru îmbunătăţirea rasei cailor din Bucureşti, mai multe staţiuni de prăsilă. În aceste staţiuni se găsesc cei mai buni armăsari ai hergheliei din Rădăuţi, cari sânt meniţi pentru bătaia iepelor găsite sănătoase de medicul veterinar. Pentru fiecare bătaie se va plăti o taxă de 50, 80 şi 100 de coroane, după felul armăsarului. Credem să se simţeşte lipsa de cai de rasă prin toate locurile şi ar fi vremea să se înlocuiască corciturile din timpul războiului. De aceea îndemnăm pe toţi gospodarii să-şi îmbunătăţească rasa cailor dându-li-se cel mai bun prilej prin împărţirea armăsarilor în toate judeţele din ţară”. 

„Glasul Bucovinei”, Anul III, Nr. 369, Martie 1920.

 

„Transportul materialului lemnos”

Pentru ca în acest an Fabrica de cherestea Frasin să nu sufere din cauza lipsei de materie primă, conducerea intreprinderii a luat o seamă de măsuri tehnico-organizatorice pentru buna desfăşurare a procesului de producţie, atît în sectoarele de exploatare, cît şi în cel de industrializare.

În centrul atenţiei colectivului căi ferate forestiere a stat întreţinerea în bună stare de funcţionare a parcului rulant de vagoane care să asigure transportul materialului lemnos din pădure la fabrică. În prezent, cele 3 locomotive care circulă transportă zilnic, din pădurile Stulpicani, Ostra, Gemenea, sute de m.c. de buşteni”.

„Zori Noi”, Anul XIV, nr. 3825, Suceava, Martie 1960.