„Tot felul de icoane...”

Nisce iconari, pretinşi Transilvăneni, cutreeră satele române bucovinene din casă în casă cu tot felul de icoane, cu chipuri, caricaturi şi inscripţiuni polecesci, bulgăresci, nemţesci, rusesci şi Dumnedeu mai scie în ce limbi, îndemnând mereu pe bieţii Români la cumpărarea acestora. Ei vând icoana câte cu 8-30 creiţari, sau şi pe obiecte din casă: pânză, cămeşi, grăunţe, etc...Ce să facă bieţii Români? Cumperă şi ei ce găsesc lepădat de alte popoare, doritori fiind să-şi împodobească casele lor şi să aibă la ce se închina”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul II, nr. 18, Cernăuţi, Martie 1892.

 

„Cărăuşii din Straja”

Cărăuşii din comuna Straja, raionul Rădăuţi, transportă zilnic tot mai mult material lemnos pentru a asigura fabricilor de cherestea din Falcău, Brodina şi Putna materia primă necesară. Succesele obţinute în primele două luni ale acestui an vorbesc de hărnicia cu care lucrează cărăuşii din Straja la transportul materialului lemnos. În lunile ianuarie şi februarie s-au transportat peste 27.114 m.c. lemn de lucru şi 2.125 m.c. lemn de foc”.

„Zori Noi”, Anul IX, nr. 2272, Suceava, Martie 1955.