„Învăţătorimea noastră”

Învăţătorimea este prea răsleţită, prea desconcentrată şi lăsată în grija Sântului. Mai ales posiţiunea învăţătorilor noştri români este de tot tristă. Necomplet pregătiţi în pedagogie şi întraţi în viaţă, espuşi cu desăvârşire volniciilor consiliilor şcolare şi satrapilor districtuali, învăţătorii noştri au ajuns atât de departe încât liniştit putem dice că puţinii cari au ajuns fideli naţiunei, de abia pe furiş îşi pot cultiva sentimentele lor naţionale, ear’ pe cei mai mulţi i-a svântat naţionaliceşte cu desăvârşire duşmănoasa administrare a ţării”.

„Patria”, Anul II, nr. 103, Cernăuţi, Martie 1898.

 

„Brigăzile de tractoare”

„Brigăzile de tractoare ale SMT-urilor urmează să plece spre gospodăriile colective şi întovărăşirile agricole pentru ca, deîndată ce timpul va îngădui, să înceapă lucrările agricole în cîmp. Încă din zorii zilei, duduitul puternic al motoarelor a umplut curtea staţiunii. Iată-le, aliniate ca pentru paradă, iar în fund plugurile, grapele, polidiscurile, semănătorile, bine reparate, aşteaptă momentul plecării”.

„Zori Noi”, Anul XI, nr. 2898, Suceava, Martie 1957.