„Un duşman nemicitor”

Un duşman nemicitor şi aducător de moarte, holera asiatică, ameninţă din partea Rusiei ţara şi Împărăţia. Noi, pe marginea răsăriteană a Împărăţiei, suntem chiemaţi şi îndătoriţi în prima linie a ne apăra de acest duşman, a’l popri şi a’l respinge spre a scuti poporaţiunea ţării şi a monarchiei. Guvernul c.r. şi diregătoriile autonome au pus la cale toate acele măsuri care ne dau resultatele cercetărilor ştiinţifice şi ale experienţelor făcute spre a popri întrarea, molipsirea şi lăţirea acestei epidemii, precum şi spre a o combate şi stârpi”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul II, nr. 60, Cernăuţi, Iulie 1892.

 

„Moara de grîu şi porumb a intrat în funcţiune”

„După ce a trecut cu succes examenul probelor mecanice şi tehnologice, moara de grîu şi porumb - obiectivul principal al Complexului de morărit şi panificaţie din Suceava a cărui construcţie e pe terminate - a intrat în funcţiune. Două linii tehnologice, una pentru grîu (de construcţie românească) şi una pentru porumb (de provenienţă italiană) macină în fiecare 24 de ore cîte 25 şi respectiv 33 tone de cereale. De la tablourile de comandă automată operatorii supraveghează întregul flux tehnologic”.

„Zori Noi”, Anul XXI, nr. 6101, Suceava, Iulie 1967.