„Nenorocire mare în Vama”

„După timp îndelungat de secetă a început a ploa în noaptea dintr’a şaptea  August. Plouând neîntrerupt trei deci şi şese de oare, au crescut râurile peste tot. Cu deosebire însă au crescut râurile Moldova şi Moldoviţa, care încunjură din doue părţi comuna Vama. De râul Moldova nu-şi aduc oamenii din Vamă aminte că ar fi fost vr’odată atât de mare. Râul Moldoviţa a fost însă tot aşa de mare înainte cu treideci şi opt de ani, când l’a luat apa pe tatăl domnului protopresviter actual al Sucevei, Mandaşevschi”. 

„Revista Poporului”, Anul III, nr. 15, August 1888.   

 

„Copil pierdut”

„Sâmbătă a dispărut din casa gospodarului din Poeni, districtul Sucevii, Dimitrie Lăcătuş, copila Zamfira, care este de 11 ani, şi anume din următorul motiv: Tatăl său, Dimitrie, a fost vândut cu o Joie mai înainte la Suceava un mascur, cu 20 florini, şi venind acasă, ca om nevoiaş, nu s’a îndurat să strice banii şi să cumpere ceva şi pentru copila sa, care l’a întrebat degrabă, după ce a venit el din târg, ori de nu i’a adus o fuştă şi un tulpan...Primind copila un răspuns negativ, a început a plânge şi a fi supărată...Sâmbătă a îmblat gospodarul la târg la Suceava, de unde apoi s’a întors acasă. Zamfira nu mai era”.

„Deşteptarea”, Anul IX, nr. 67, Cernăuţi, August 1901.