„Dacă leşină cineva”

„Dacă leşină cineva, puneţi-i sub cap o perină, sau ce aveţi, ca să-i vie capul ridicat, ear’ pe cap puneţi-i oblojele (comprese) şi slăbănogiţi hainele ce-l strâng. De voiţi să faceţi şi mai mult, apoi muiaţi o petecă în apă caldă, sau ungeţi-o cu muştar şi înveliţi cu dânsa pulpele celui leşinat. Dacă leşină cineva în urma lovirii fulgerului, apoi nu puteţi face nemic alta decât să-i slăbănogiţi îmbrăcămintea şi să alergaţi la medic, să vie şi să aplice celui leşinat respiraţiunea artificială”.

„Deşteptarea”, Anul IX, nr. 60, Cernăuţi, August 1901.

 

„Industria la Români”

„Este deci timpul cel mai suprem ca conducătorii poporului, cu toţii, preoţimea, învăţătorimea şi studenţimea academică jună, precum şi toţi binevoitorii poporului român să se puie în fruntea neamului nostru povăţuindu-l şi dându-i ajutor ca să poată îmbrăţişa poporul feliurite profesiuni precum şi negoţul. Fiecare sat român ar trebui să aibă un cojocar, un sumănar, un cismar, un covaciu, un rotariu şi un stoler precum şi un dughenar român”.

„Deşteptarea”, Anul XI, nr. 67, Cernăuţi, August 1903.