„Meritul femeei române”

Dacă n’a perit Românul însă în Bucovina, este meritul femeei române şi al ţăranului care păstrează cu sânţeniă limba apucată din părinţi. Duşmanii ne cunosc puterea, eată de ce ne subsapă din temeliă esistenţa. Trebuie stârpit la rădăcină vermele care roade copacul Românismului. Trebuie să reînviăm limba română. Eată rolul femeei române. Propunem deci pentru susţinerea limbei române în regiunile periclitate înfiinţarea de asile materne, în cari să fiă crescuţi copiii români în etate de 3-7 ani”.

„Patria”, Anul III, nr. 267, Cernăuţi, Aprilie 1899.

 

„La Fabrica de mucava <Molidul>”

Există în aceste zile la Fabrica de mucava <Molidul> din raionul Cîmpulung o intensă preocupare pentru îmbunătăţirea calităţii produselor. În urma propunerilor făcute, conducerea întreprinderii a luat măsura ca la fiecare loc de muncă să fie afişate instrucţiuni cu privire la respectarea regulilor tehnice de fabricaţie. De asemenea, utilajele au fost verificate pentru a funcţiona în condiţiuni normale. În scopul eliminării în mai mare proporţie a apei din cartoane, între un anumit număr de coli de mucava se introduc, pe timpul presării, bucăţi de postav. În felul acesta se obţine o mucava cu indici mecanici superiori: sporeşte lungimea medie de rupere, rezistenţa la îndoire este mai mare şi se înlătură exfolierea, adică desfacerea mucavalei în straturi elementare”.

„Zori noi”, Anul XV, nr. 4162, Suceava, Aprilie 1961.