„Masele, muritoare de foame”

Până nu este prea târziu, statul, prin toate organele sale, ar trebui să facă un efort poate cum nu a făcut niciodată până acum, să se pregătească pentru salvarea maselor din ghearele foamei care le ameninţă. Masele care se hrănesc cu ceea ce seceta e pe cale să distrugă: mămăliga şi pâinea. Masele vor fi muritoare de foame. Bucovina, alături de Maramureş, Bihor şi Ţara Moţilor, va fi cea mai crunt lovită. Acuma ar fi momentul când masele organizate şi conduse cu suflet şi energie şi-ar putea singure ameliora situaţia: săpând canaluri, improvizând irigaţii, ducând apa din albiile râurilor şi a pâraielor pe câmpii şi fâneţe”.

„Viaţa Bucovinei”, Anul II, Nr. 4-5, Aprilie – Mai 1934. 

 

„Întrecerea socialistă”

Colectivul de muncă al Combinatului forestier <Bernat Andrei> din Vatra Dornei desfăşoară larg întrecerea socialistă în cinstea glorioasei aniversări a Partidului. Bilanţul, încheiat la sfîrşit de trimestru, încununează eforturile depuse de acest harnic colectiv. În frunte se situează indicele de productivitate fizică, care, în luna martie, a atins 1,337 m.c. cherestea / om în 8 ore. Pe trimestrul I al anului în curs, planul a fost îndeplinit la toţi indicii. Planul producţiei globale a fost depăşit cu 2,6 la sută, iar la producţia de cherestea - sortimentul de bază - cu 6,4 la sută. S-au produs peste sarcina de plan, în această perioadă, 1,763 m.c. cherestea”.

„Zori noi”, Anul XV, nr.4148, Suceava, Aprilie 1961.