„Mărinimosul boeriu”

Ilustrul boeriu Iorga cav. de Popovici a dat 60 de florini, jumătate lăsaţi de reposatul boeriu Costachi de Mârza, ca să se cumpere pentru şcolarii dela şcoala din Stroieşti cărţi, requisite şcolare şi încălţăminte. În 13 Octombrie a.c.n. s’au împărţit aceste obiecte între şcolari, aşa că fiecare a primit cărţile şi requisitele necesare, dintre cei sărmani însă băieţii au căpătat opinci, iar copilele papuci. Rămănând din această sumă 2 florini şi de 30 creiţari, mărinimosul boeriu a mai adaos suma necesară pentru ca să se cumpere pentru şcoală icoanele Majestăţii Sale prea graţiosul nostru Împărat”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul IV, nr. 82, Cernăuţi, Duminică 16/28 Octombrie 1894.

 

„Botezarea a 10 copii sectanţi în comuna Putna”

În comuna Putna s’a constituit un comitet din fruntaşii, cari, mai zilele trecute, a botezat 10 copii de sectanţi, solemnitatea fiind săvârşită de către cucernicul părinte Zobolotiuc, parohul comunal, în sala de şedinţe a Primăriei. După săvârşirea tainei botezului, dl. prefect al judeţului a ţinut o cuvântare prin care şi-a manifestat bucuria că această mare faptă creştinească a început tocmai la Putna, unde, sub lespedele sfintei mănăstiri, doarme somnul cel de veci cel mai mare şi cel mai credincios voievod al Moldovei. Aduce mulţumiri comitetului pentru muncă şi nădăjduieşte că, în scurt timp, va asista şi la a doua sărbătoare religioasă, aceea a readucerii la credinţă a părinţilor celor 10 copii botezaţi, cari trebuie să se reîntoarcă de pe calea rătăcită”.

„Suceava”, Anul I, Nr. 247, 31 octombrie 1939. 

             

„Filmul la sate”

„Existenţa în fiecare comună a regiunii noastre a câte unui cinematograf, precum şi diferitele acţiuni cultural-educative întreprinse de ICRS Suceava în colaborare cu organizaţiile obşteşti şi culturale, printre care cicluri de filme cu temă, caravane cinematografice, festivaluri ale filmului, etc., au determinat o creştere simţitoare a numărului de spectatori. În cele trei trimestre ale anului, la filmele prezentate în satele regiunii Suceava, s-au înregistrat aproape 2.300.000 spectatori, cu 250.000 mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut”.

„Zori Noi”, Anul XVIII, nr. 4935, Suceava, Miercuri 23 octombrie 1963.