„Numiri”

„Dl. Dr. Anton Puchta, profesor străordinar din Praga fu numit profesor de matematică la Universitatea din Cernăuţ. Dl. paroch din Bahrinesci, Georgi Mironovici, fu numit paroch în Pârtesci de jos. Următorii domni au fost numiţi învăţători, anume: Gavril Mleşniţă în Tişăuţ, Georgi Ianovici în Bosanci, M. Mleşniţă în Liteni, Dionisiu Tofanel în Frumosul, Georgi Popadiuc în Bucşoaea, Nosievici în Vatra Dornei şi D. Caba în Dorotea-Plotoniţa”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 11, Suceava, 15 Octomvrie 1887.

 

„Moarte de erou”

Luni, în 25 Octombrie 1915, a căzut pe câmpul de luptă de pe frontul Basarabiei, murind moarte de erou, Constantin Tarangul, fiul consilierului guvernial şi directorului poliţiei Constantin Tarangul, nobil de Valea Uţei. În ceasul fatal, tânărul ofiţer stetea pe postul ridicat de observaţie, în faţa duşmanilor, urmărind cu ochiul său ager tirul artileriei, care ducea groază în rândurile inamice, când, deodată, un glonte din puşca unui ţintaş cerchez, frontul rusesc nu era mai departe de 150 de paşi, îl lovi în mijlocul frunţii, curmându-i cu iuţeala fulgerului firul vieţii”.

„Viaţa Nouă”, Anul III, nr. 165, Octombrie 1915.

 

„Cu fanfara în frunte, tinerii recruţi au plecat la gară”

„Dacă altădată, la plecare, tinerii recruţi îşi înecau amarul în băutură, ştiind că în armată îi aşteaptă, mizeria, bătaia şi foametea, acum recruţii contingentului 1948 din judeţul Rădăuţi, au plecat în cântece de bucurie, mândri ca nişte vrednici ostaşi ai armatei R.P.R. Din curtea cercului coloana de tineri cu fanfara în frunte, a pornit spre gară, în scandări entuziaste de lozinci. La gară veniseră şi părinţii tinerilor, bărbaţi şi femei, care-şi conduceau fii ce plecaseră în armată, rămânând şi ei uimiţi de felul în care noul contingent de tineri primeşte chemarea Ţării la datorie”.

„Lupta Poporului”, Anul III, Nr. 367, 10 octombrie 1948.