„Inscripţiunea de pe Stâlpul lui Vodă în Vamă”

„Partea spre miedul nopţii: <Acest stâlp când am mers prin munţii ce se chiamă Mestecăniş şi pin muntele Suhardul, pogorându-se pin Coşna şi aşa am eşit în Ţara Ungurească într’un sat anume Rogna, şi de acolo înpreună cu Hanul şi cu mulţime de Tatari, prădând, arzând până la cetatea Bistriţii, şi am încunjurat’o de toate părţile, şi s’au dat numai cetate singură au rămas, adecă am slobodit tatarii în pradă trecând la mâncat Ungureni de a face şi să întoarsă prin Maramoreş, a prădat Maramoreşul, cât a şi robi în sate, care s’a pomenit la Ungureni, şi aşa ne-am întors cu pace...>”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 13, Suceava, 15 Noemvre 1887.

 

„Starea câmpului în Bucovina”

În judeţul Suceava, semănăturile de toamnă se arată foarte bune. Recolta porumbului este terminată, în timp ce recoltarea cartofilor şi a sfeclei de zahăr continuă. Solul prezintă destulă umiditate pentru semănăturile de toamnă. În judeţul Storojineţ însă, timpul nu este favorabil nici însămânţărilor de toamnă şi nici recoltei cartofilor sau sfeclei de zahăr”.

  „Glasul Bucovinei”, Anul XIX, nr. 4937, 5 Noiembrie 1936.

 

„Între Cîrlibaba şi Broşteni”

Minunatele plaiuri ale Ţării de Sus vor fi în curînd imortalizate şi pe peliculă cinematografică. Un grup de cineaşti de la studiourile de filme artistice şi documentare <Alexandru Sahia> din Bucureşti, străbătând pitoreştile meleaguri dornene, între Cîmpulung şi Broşteni, au filmat mai multe exterioare ale unui nou film tehnicolor documentar ce va rula pe ecrane în cursul lunii ianuarie 1959, intitulat <Prin Carpaţii Răsăriteni>. Grupul de cineaşti a revenit deunăzi pentru filmarea unor interioare din raionul Vatra Dornei printre care se numără şi diferite aspecte ale activităţii cultural-artistice desfăşurate la Clubul staţiunii balneare”.

„Zori Noi”, Anul XIII, nr. 3409, Marţi 18 noiembrie 1958.