Dibăcia şi curajul pompierilor voluntari

“Spre lauda şi onoarea pompierilor voluntari ai oraşului Sucevei, precum şi a zelosului lor instructor Dl. I. Mader, trebue să mărturisim că dibăcia şi curajul cu care s’au executat exerciţiile au satisfăcut pe deplin mulţimea publicului şi a representanţilor pompierilor voluntari din Bosanci, Iţcanii noi şi vechi şi Iosef-falva. După încheierea şedinţei condusă de preşedintele ei, primarul oraşului dl. Des Loges, s’a pus în mişcare conductul cu torţe sub conducerea comandantului d-lui Fanta. Strada principală a oraşului era sărbătoresce decorată şi plină de public”.

“Gazeta Bucovinei”, Anul II, nr. 102, Cernăuţi, Joi 24 Decemvrie 1892 / 5 Ianuarie 1893.

 

„Anul Nou 1916”

„Ne despărţim cu amărăciune de anul 1915...Colindele din ajunul anului nou răsbat, de astă dată, mai tânguitoare liniştea serii Sfântului Vasile; din ferestrele căsuţelor şi bordeielor învăluite în umbra nopţii sclipeşte câte o palidă lumină, însă din lăuntrul lor nu se mai aud glasuri de copii, cari de astă dată aşteptau cu veselă nerăbdare uratul colindătorilor. Ici, copiii stau lângă vatră, îngrămădiţi în jurul mamei, care, cu ochii înrouraţi de dor şi lacrimi, li povesteşte drăguţilor ei de tătucul care, de 17 luni, a pornit în bătălie şi n-a mai venit”.

„Viaţa Nouă”, nr. 172, Decembrie 1915/Ianuarie 1916.

 

„Orăşelul copiilor”

Duminică după-amiază, în piaţa din faţa Casei pionierilor din Suceava, copiii şi părinţii au asistat la una din marile bucurii pe care le oferă vacanţa de iarnă: deschiderea festivă a orăşelului copiilor. În piaţa feeric luminată, străjuită la intrare de un Moş Gerilă uriaş, care îi invită pe copii să viziteze orăşelul, iar în mijloc cu un brad enorm împodobit cu globuri şi beculeţe multicolore, au sosit mai întîi gorniştii. Aceştia, pe o scenă sub formă de televizor, au anunţat în sunet de trompete deschiderea orăşelului”.

„Zori Noi”, Anul XIX, nr. 5303, Suceava, Marţi 29 decembrie 1964.