„Preutul adevărat”

„Nemică nu-i mai greu, decât a aduce pe cel rătăcit pe calea cunoscinţei, însă cu atâta mai mari merite îşi va câştiga acela care se va supune unei munci atât de dificile. Şi aice ni se pare că numai preutul în prima instanţă are misiunea de a-şi desvolta activitatea sa salutară. Nu-i bine să fie <pentru unii mumă, eară pentru alţii ciumă>. Preutul adevărat îşi va da toată silinţa ca fiii săi spirituali să nu se învârtească într-un <circulus vitiosus>, ci printr’o tactică prudentă îi va vindeca de tot ce li-i stricăcios”.

„Revista Politică”, Anul II, nr. 2, Suceava, 1 Iuniu 1887.

 

„Mare înşelătorie”

„Privitor la vânzarea lemnului la licitaţia a 2-a, ţinută în comuna Straja, semnalez o mare înşelătorie. Găsindu-mă prin comuna Straja, am aflat de licitaţia pentru vânzarea unei cantităţi de lemn şi am ţinut să fiu şi eu acolo. Am plecat cu toţii la oficiul primăriei, procedându-se la deschiderea licitaţiei ce se ţinea pentru a doua oară, oferindu-se de către comercianţii prezenţi preţul de doar lei 505 pe metru cub. Lucru ce m-a indignat deoarece, după preţul oferit, păgubea comuna cu aproape un milion de lei. Văzând eu comuna în pericol, am oferit atunci pe un metru cub lei 565, pentru care sumă am fost adjudecat ca cumpărător”. (Gheorghe Lavric, Senator de Rădăuţi)

„Cuvântul Ţărănimii”, Anul IX, Nr. 190, 27 Iunie 1930.     

 

„Factorul poştal”

Am un prieten. Factor poştal. Are geantă. Distribuie scrisori, telegrame. De cîtva timp a devenit şi cercetător. Descoperă adresele noilor blocuri din Suceava. Unele sînt botezate cu o literă. Ca-n abecedar. Altele cu o literă şi o cifră. Ca-n algebră. Din cauza asta se nasc încurcături. Uneori nu poţi găsi strada. Alteori nu găseşti blocul. Se rătăcesc scrisorile. Telegramele nu ajung la timp în mîna destinatarului. Se iscă discuţii. Oamenii se supără...Cei care se ocupă cu numerotarea blocurilor îşi storc acum mintea ca pe o lămîie. Nu ştiu cum să le mai numeroteze”.

„Zori Noi”, Anul XIX, nr. 5447, Suceava, Joi 17 iunie 1965.