„Anomalie la gimnasiul din Suceava”

Dl. deputat Des Loges insistă asupra anomaliei că la gimnasiul superior gr.or. din Suceava nu este sistemisat un post de profesor pentru gimnastică şi desemn şi nu este nici un profesor pentru limba franceză şi stenografiă. Arătând deosebita importanţă a acestor discipline, propune nişte resoluţiuni în direcţiunea ca acest institut să se sistemiseze posturi de profesori pentru gimnastică, desemn, stenografiă şi limba franceză”.

„Patria”, Anul III, nr. 262, Cernăuţi, Aprile 1899.

 

„<Poiana Negri> luată în exploatare”

Minunata apă minerală <Poiana Negri> din Vatra Dornei a fost luată spre exploatare de domnul baron Dr. Kulmer, care, refăcând cu mari eforturi materiale izvoarele şi instalaţiile existente şi introducând noi şi costisitoare aparate de umplut sticlele cu această minunată apă, pe care o desface în condiţiile cele mai acceptabile pentru oricine, şi-a câştigat un mare merit, nelăsând să se piardă o apă de cel mai mare folos pentru sănătate”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XX, nr. 5051, Aprilie 1937.  

 

„Schiţe de sistematizare a satelor”

„Specialiştii de la Direcţia de sistematizare, arhitectură şi proiectare a construcţiilor au întocmit şi predat, pînă acum, schiţele de sistematizare pentru o serie de comune de pe raza judeţului nostru, printre care Marginea, Dumbrăveni, Putna, Bosanci, Vatra Moldoviţei, Salcea, Păltinoasa. Avînd în vedere dezvoltarea actuală şi de perspectivă, aceste schiţe urmăresc crearea unor centre civice prin amplasarea construcţiilor în vatra satului şi folosirea elementelor specifice de arhitectură tradiţională. Astfel, în aşezarea montană Broşteni blocurile înălţate au aspect de vilă, sînt finisate în exterior cu piatră de rîu, iar balcoanele cu lemn de stejar”.

„Zori Noi”, Anul XXIII, nr. 6634, Suceava, Aprilie 1969.