„Criza de alimente în oraşul Suceava”

„În Suceavă se simţeşte de lungă vreme mare lipsă de alimente, îndeosebi făină de pâne de porumb. Făina de grâu şi de secară nici nu se mai poate căpăta, fie şi cu bani mulţi, iară făina de porumb a ajuns la preţul de 10 şi 12 cor. pentru kilogram, ceia ce înseamnă înfometarea populaţiunii sermane.Cetăţenimea oraşului, adânc neliniştită, a trimis la guvernul ţării o deputaţiune compusă din domnii: Deputatul Dr. Euseb Popovici, parohul Mihai Serbul şi advocatul Dr. Bogen, cari să stăruie pe lângă stăpânire să aibă grijă de oraşul Suceava. Prezidentul ţării, contele de Ezdorf, la care s’a înfăţişat această deputaţiune, a dat ordin strict organelor confidente ca necesităţile oraşului să fie pe deplin satisfăcute”.

„Viaţa Nouă”, Suceava, Anul V, nr. 19, 20 Octomvrie 1918.   

 

„Strîngerea dovlecilor”

Faţă de anii trecuţi, în acest an gospodăriile colective din regiunea noastră au semănat, pe suprafeţe mai mari, intercalat, prin porumb, dovleci. În multe unităţi, paralel cu recoltarea porumbului, s-a dat atenţie şi strîngerii dovlecilor, extragerii seminţelor şi uscării acestora, iar cojile, în bună parte, au fost însilozate în amestec cu alte furaje. Necesitatea ca GAC să-şi achite obligaţiile contractuale şi la sămînţa de dovleac, să-şi asigure cantităţile necesare la seminţe pentru anul viitor şi furaje suficiente pentru animale impune consiliilor de conducere ale GAC şi specialiştilor ca, sub îndrumarea organelor şi organizaţiilor de partid, să ia grabnic măsuri hotărîte în această direcţie”.

„Zori Noi”, Anul XVIII, nr. 4928, Suceava, Octombrie 1963.