„O chestiune economică”

Metăsăriile, dantelele şi alte obiecte de lux, sunt din cele care credem că trebuie să le avem dar ele nu ne aduc nici un folos şi ne fac nesuferită viaţa; noi lucrăm luna întreagă cu sudoarea feţei noastre, primim banii atât de greu câştigaţi, ajungem până la pragul locuinţei noastre şi aice ne aşteaptă jidovimea, ca să-i înmânăm pentru nimicurile procurate întregul câştig al sudorii noastre. Nouă ne rămâne doar atâta, ca să putem trăi cele dece dile dintâiu ale lunei; în cele douădeci de zile din urmă ale lunei suntem nevoiţi a ne procura toate cele trebuincioase pe datorie, plătind orice îndoit şi treit. Astfeliu ne merge la toţi, la dascăli, la învăţători, la preoţi şi la amploaiaţi, noi trăim de adi pe mâine şi o singură nenorocire, făr de care viaţa nu poate fi, ne aruncă în ghiarele cămătarilor, cari ne sug chiar şi măduva. Toate aceste se întâmplă la noi pentru că suntem captivi de ideea că progresul constă în mulţimea trebuinţelor”.

„Revista Politică”, Anul I, nr. 24, Mai 1887.

 

„Staţiunea climaterică Solca”

Se aduce pe calea aceasta la cunoştinţă publicului vizitator că staţiunea climaterică Solca se deschide la 1 Iunie 1935. Aşezată la poalele Carpaţilor Bucovinei, Solca are o climă căutată şi potrivită pentru bolnavii în convalescenţă şi anemici, cu bronchită şi catar la plămâni. Parcurile solide de brad şi molid, bine înzestrate şi întreţinute în cea mai perfectă curăţenie, prezintă adevărata localitate de recreere, iar pentru adăposturi şi menaj există restaurante, cofetării şi vile de prim rang, locuinţe cu tot confortul cel mai modern şi cu preţuri foarte reduse la hrană şi chirie. Băi de brad şi sare, acid carbonic, inhalaţiuni moderne, băi la soare cu plajă. Ocazii de excursiuni. Medici specialişti. Automobile la toate trenurile la gara Cacica cu preţuri absolut reduse”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XVIII, nr. 4567, Mai 1935.

 

„Fălticeniul”

Este incontestabil faptul că Fălticeniul devine un oraş tot mai frumos, mai primitor. Alături de marile unităţi industriale - Filatura de in şi cînepă, Combinatul forestier - ridicate în anii de democraţie populară, aici s-au construit multe blocuri de locuinţe, un nou local pentru şcoala medie, cinemascopul, complexul de deservire meşteşugărească şi alte obiective. La Fălticeni, înşişi oamenii sînt alţii: plini de viaţă, harnici, gospodari. Atunci cînd e vorba de schimbarea în mai frumos a localităţii în care trăiesc şi muncesc ei răspund cu însufleţire la chemările organelor locale de partid şi de stat. Cum treci pe principalele artere ale oraşului şi prin parcurile lui, observi că gospodarii de aici au început a face lucruri bune. Străzile au fost curăţate, pe multe din ele s-au plantat peluze de flori şi garduri vii, spaţiile verzi din faţa cinematografului, complexului de deservire meşteşugărească, etc. au fost reamenajate cu gust. Pe strada Republicii, straturile de flori au fost încadrate cu borduri mozaicate, ceea ce dă un aspect şi mai plăcut centrului oraşului. Începînd din luna mai, localnicii şi vizitatorii pot să-şi petreacă din timp în parcul <Băncuţa>, un minunat loc de recreere. Aici s-au refăcut zidurile de sprijin, s-au montat garduri din plasă de sîrmă, a fost refăcută instalaţia de alimentare cu apă, s-au amenajat terase, alei, straturi cu flori. Bune locuri pentru distracţie ar putea fi ştrandul de la Rădăşeni şi iazul mare de la marginea oraşului la care se cer însă unele amenajări”.

„Zori noi”, Anul XVIII, nr. 5096, Suceava, Mai 1964.