„Lupi şi urşi în Bucovina”

„A fost vedută în Bănila rusească o lupoaică trecând peste hotarele comunei. În Ciumârna au nimicit lupii dilele trecute 6 miei, 1 oaie şi 1 porc. În Poiana Miculi s’au vădut doi urşi, care au eşit din pădurea Haşca şi au fugit în direcţiunea pădurii comunale de la Mănăstirea Humorului”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul I, nr. 5, Cernăuţi, Maiu 1891.

 

„Sărbătorirea zilei de 10 Mai la Suceava”    

Ziua de 10 mai din anul acesta a fost mai vie, mai sărbătorească. La aceasta a contribuit poate şi fanfara oraşului dar şi curăţirea străzilor precum şi împodobirea excepţională a Primăriei şi Prefecturii, cu lumini puternice şi multicolore. După ce şcolile şi-au aranjat, fiecare în parte, serbări în cadrul restrâns ala şcolii, toată lumea s’a adunat în catedrala <Sfântul Ioan>, unde soborul preoţesc, în frunte cu P.C.S. Arhimandritul Dr. Ostrie Popescu, a oficiat un <Te Deum>. Răspunsurile au fost date de corul Liceului de băieţi <Ştefan cel Mare>, dirijat de profesorul Dimitrie Moldovanu, dovedind că numai cu două repetiţii se pot face lucruri frumoase”.  

„Suceava”, Anul I, nr. 17-18, Mai 1935. 

 

„Atenţiune Doamnelor!”

Timpurile sunt grele, cine are meserie nu se teme de ele, dacă doriţi să aveţi o meserie atunci învăţaţi croitoria, după metoda cea mai nouă şi uşoară, croitul şi cusutul în timp foarte scurt. Adresaţi-vă degrabă centrelor de croitorie”.

„Suceava”, Anul II, nr. 406, Mai 1940.