În cadrul proiectului educațional „Reporteri ai pădurii”, elevi din clasele a IX-a și a XI-a de la Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava, sub îndrumarea profesoarelor Valentina Filip și Cristina Cujbă, au desfășurat activități de ecologizare în pădurea Ocolului Silvic Adâncata. Tema proiectului evidenţiază importanţa colectării, selectării deşeurilor şi reciclarea lor, având ca scop grija pentru natură, pentru un oraş mai curat cu spaţii verzi îngrijite, cu ape nepoluate. „Un mediu curat înseamnă sănătate, iar oamenii se pot dezvolta, pot învăţa respectul, comunicarea, prietenia. Obiectivele generale ale proiectului vizează identificarea şi analizarea problemelor de mediu din orizontul local, cât şi mecanismele de protejare a acestuia, deoarece plantele, animalele şi oamenii au nevoie de pământ curat, apă curată şi aer curat”, ne-a spus profesoara Valentina Filip. O activitate din cadrul proiectului „Reporteri ai pădurii” a fost efectuarea unor măsurători care au ca obiectiv colectarea selectivă și reciclarea deşeurilor. Acestea rezultă din unele ramuri industriale: chimică, metalurgică şi alimentară și, de multe ori, sunt aruncate în locurile publice sau în apă, iar o parte sunt arse. Elevii participanţi la proiect au înţeles că deşeurile refolosibile salvează pădurea, menţin apa, aerul şi solul curate. În cadrul acestor activităţi, liceenii și-au dezvoltat capacităţile de organizare şi spiritul de cooperare în echipă și au învățat faptul că toți trebuie să avem grijă de natură și să o iubim deoarece mediul s-a degradat şi natura trebuie protejată. Coordonatoarele proiectului au completat că în funcție de constatările elevilor, „reporteri ai pădurii”, în continuarea proiectului educațional se vor identifica tipuri de activităţi care să ducă la dezvoltarea capacităţii de a păstra mediul curat, de a le dezvolta curiozitatea pentru investigarea mediului înconjurător și pentru păstrarea pădurilor, parcurilor, spaţiilor verzi și a apelor curate. „Toate aceste acțiuni sunt menite să mențină un aer oxigenat și o natură de care să ne bucurăm atât noi, cât și viitoarele generații”, sunt concluziile participanţilor la acţiunile de ecologizare.