La finalul primei sesiuni de admitere organizată în acest an de Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, programele de studii au fost alese de către 3.061 candidați. Un calcul făcut la finalizarea înmatriculărilor arată că numărul de candidați înmatriculați la programele de licență, învățământ cu frecvență, studenți români, este cu 13% mai mare față de cel înregistrat la admiterea din iulie 2019 și cu 32% mai mare față de cel de la admiterea din iulie 2018. USV se găsește astfel în cel de-al cincilea an consecutiv de creștere a numărului de studenți. Celor1.990 de candidați români înmatriculați la programele de licență și celor 797 înmatriculați la masterat li se adaugă, ca în ultimii ani, un număr de 200 candidați români de pretutindeni și cetățeni străini înscriși la ciclul de licență și 74 la programele de masterat.

De remarcat este faptul că la mai multe programe de studiu toate locurile scoase la concurs, însemnând întreaga capacitate ARACIS plus 10% locuri destinate candidaților cu domiciliul în străinătate,  au fost ocupate din această primă sesiune.

Printre aceste programe de licență se numără Poliție locală, Drept, Balneofiziokinetoterapie și recuperare, Asistență medicală generală, Educație fizică și sport, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Psihologie și Administrație publică (ID), iar din rândul programelor de masterat,  Management şi administraţie europeană, Kinetoprofilaxie, recuperare și modelare corporală, Managementul instituţiilor educaţionale și Consiliere şcolară şi educaţie emoţională.

Următoarea sesiune de admitere se va desfășura în perioada 7-15 septembrie, pentru locurile rămase disponibile la licență, masterat și doctorat. Pentru cele 14 domenii de doctorat care organizează concursul de admitere în sesiunea septembrie, perioada de înscriere va fi 7 – 11 septembrie. Oferta USV pentru viitoarea sesiune de admitere conține un total de 33 de locuri, dintre care 17 cu bursă, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi 16 fără bursă, pentru forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă. De asemenea alte 11 locuri sunt destinate etnicilor români de pretutindeni, din care 7 cu bursă, la care se mai adaugă 79 de locuri cu taxă. Informații referitoare la sesiunea de admitere septembrie 2020 vor fi publicate pe pagina web https://admitere.usv.ro/.