În judeţul Suceava opt candidaţi au obţinut nota 10 la proba scrisă a examenului de definitivat. Procentul de promovare în județul Suceava la examenul de definitivat este de 70,3%. Ministerul Educației a publicat miercuri dimineață, pe site-ul dedicat examenului național de definitivare în învățământ, primele rezultatele.

Județul Suceava are 39 de cadre didactice care au obținut medii între 9,5 și 9,99 la examenul de definitivat și opt cadre didactice care au obținut media 10. La nivel de județ, 222 de candidați au fost promovați (medii mai mari sau egale cu 8) și 94 de candidați nu au promovat examenul.

Opt candidați suceveni au obținut 10 pe linie (examen scris, inspecția 1, inspecția 2, nota portofoliu): Magdalena Ivan (arte vizuale) - Școala Gimnazială Nr. 10 Suceava, Georgiana Liuță (arte vizuale) - Școala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei, Adrian Bodnarescu (Fizică) - Liceul Teoretic Filadelfia Suceava, Silvia Cristina Cucu (limba română) - Școala Gimnazială Bălcăuți, Ionela Bianca Eudoscec (limba română pentru copii și metodica activităților instructiv- educative în grădiniță) - Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” Rădăuți, Adriana Florentina Scurtu (limba română pentru copii și metodica activităților instructiv-educative în grădiniță) - Școala Gimnazială Rotunda (Liteni), Daniel Ionașciuc (educație fizică și sport) – Colegiul „Andronic Motrescu” Rădăuți, Costel Pătrăucean (educație fizică și sport) – Școala Gimnazială „Dimitrie Onciul” Straja.

Vă reamintim că examenul național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2021, a avut loc pe 14 iulie, la centrul de examen Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu” Suceava. Proba s-a desfășurat la 40 de discipline.

Conform datelor furnizate de IȘJ Suceava, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși au fost: învățământ preșcolar în limba română (102), învățământ primar în limba română (48), educație fizică și sport (35), matematică (18), limba și literatura română (18), psihopedagogie specială (11), biologie (11), educație muzicală (9), limba engleză (9), religie ortodoxă (7), arte vizuale (6), alimentație publică – maiștri instructori (5), mecanică (5), istorie (5), educație socială (4), geografie (3), limba franceză (3), mecanică – maiștri instructori (3), transporturi – maiștri instructori (3) etc.

La examenul scris au participat cadrele didactice care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”, media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional - minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 21 și 22 iulie. Rezultatele finale se afișează la centrele de examen și pe site-ul dedicat definitivatului, pe 28 iulie. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care, pentru promovarea examenului, trebuie să fie de cel puțin 8 (opt).

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Suceava, prof. Ioan Cezar Anuței, a declarat: „Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare”.

 

  • Date la nivel național

 

Conform Ministerului Educației, procentul de promovare din sesiunea 2021 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrat în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, este 72,90%, în creștere cu peste 3,5%, comparativ cu anul trecut (69,17%). Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 5.782 de candidați cu medii între 8 și 10. Precizăm că pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului. La proba scrisă din această sesiune au fost prezenți 8.300 de candidați (95,80%). Dintre aceștia, 366 de candidați s-au retras, iar un candidat a fost eliminat pentru fraudă. Lucrările a doi candidați au fost anulate în centrele de evaluare. Astfel, din totalul celor 7.931 de candidaţi cu lucrări evaluate, 4.156 de candidați au obținut note situate pe segmentul 8 - 10. Dintre aceștia, 187 de candidaţi au fost notați cu 10, iar 701 candidați au primit note între 9,50 și 9.99. De asemenea, 3.232 de candidați au avut note între 5 și 7,99. Cu note sub 5 au încheiat proba 543 de candidați.