Mai mulți angajați ai Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava vor participa la cursuri de formare TIC (Tehnologia informației și comunicațiilor) și de training privind promovarea utilizării de metode și tehnologii pedagogice noi și inovatoare în educație, printr-un program cu finanțare europeană.

Biblioteca Bucovinei implementează, în perioada 1 martie 2024 – 28 februarie 2025, proiectul Hub pentru Dezvoltarea Competențelor, finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Erasmus+, proiect în valoare de 15.620 de euro. Prin acest proiect se urmărește dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale pentru angajații bibliotecii. Opt specialiști din bibliotecă, prin participarea la cursuri de formare, vor dobândi competențe TIC și vor asimila cunoștințe în domeniul educației adulților. Tot prin acest proiect are loc „un transfer de bune practici în domeniul TIC și al metodelor educaționale inovative pentru 8 specialiști de bibliotecă prin participarea la training și vizite culturale în instituții educaționale”.

Grupul țintă vizat este format din opt angajați permanenți ai Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava, personal de specialitate din bibliotecă, având ca nivel de pregătire studii superioare, cu vârste cuprinse între 26-59 de ani.

Aceștia sunt direct interesați în a participa la activități de formare profesională și au în comun: mediul profesional, domeniul de activitate, locul de muncă, tipul de activitate desfășurată, nivelul de pregătire profesională. Prin profilul lor socio-profesional, bibliotecarii au contact direct, lucrează și/sau elaborează diverse programe pentru toate categoriile de public, de la copii până la adulți, seniori sau persoane cu oportunități reduse.

Directorul Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava, dr. Gabriel Cărăbuș, a declarat că, în perioada 1 martie 2024 – 28 februarie 2025, în cadrul proiectului se vor organiza și derula două mobilități de învățare: training de 5 zile privind metode educaționale inovative ce dezvoltă învățarea activă prin tehnici de joc și joacă cu 4 participanți/training; training de 5 zile în domeniul TIC și instrumente web gratuite în educație – o altă modalitate de a preda și de a învăța cu 4 participanți/training. Rezultatele intelectuale ale proiectului: 4 profesioniști de bibliotecă angajați ai Bibliotecii Bucovinei „I.G. Sbiera” Suceava vor avea competențe și abilități îmbunătățite în practici și tehnici inovative în domeniul educației adulților; 4 profesioniști de bibliotecă angajați ai Bibliotecii Bucovinei vor avea competențe și abilități îmbunătățite în domeniul TIC și al instrumentelor web utilizate în educație; 8 profesioniști de bibliotecă angajați ai Bibliotecii Bucovinei cu abilități lingvistice îmbunătățite privind terminologia de specialitate a tematicii cursului urmat; 8 profesioniști de bibliotecă angajați ai Bibliotecii „I.G. Sbiera” cu competențe digitale îmbunătățite privind: utilizarea noilor tehnologii, îmbunătățirea aptitudinilor prin schimb de experiență și bune practici, îmbunătățirea calității muncii, schimbul de idei și accesul la o rețea de colaborare extinsă, o înțelegere mai largă a practicilor și tehnicilor inovative în domeniul educației adulților în bibliotecă.

„Proiectul nostru se adresează bibliotecii județene și vizează specialiștii de bibliotecă, având drept scop îmbunătățirea calității muncii acestora prin participarea la stagii de formare profesională la organizații gazdă și cu organizarea de vizite culturale în alte instituții educaționale și culturale”, a completat dr. Gabriel Cărăbuș.

Detalii privind implementarea proiectului: pe site-ul Bibliotecii, www.bbsv.ro, la secțiunea Proiecte, sau pe pagina de Facebook a instituției: https://www.facebook.com/bibliotecabucovinei.