Nivelul scăzut al populaţiei cu studii superioare din România în comparaţie cu ţările europene, o problemă care impune identificarea unor soluții viabile la nivel macroeconomic, a fost punctul de plecare în organizarea evenimentului “Conştientizarea rolului educaţiei în dezvoltarea profesională şi personală a tinerilor”, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, masă rotundă care a reunit universitari și cadre din mediul preuniversitar.

Evenimentul a fost organizat de Departamentul de Contabilitate, Audit şi Finanţe, condus de prof. univ. dr. habil. Veronica Grosu, şi Departamentul de Management, Administrarea Afacerilor şi Turism, condus de conf. univ. dr. habil. Rozalia Kicsi, din cadrul Facultăţii de Economie, Administraţie şi Afaceri (FEEA).

Dezbaterea s-a bucurat de prezenţa unui număr însemnat de cadre didactice din Suceava şi Botoşani (Colegiul Tehnic „Alexandru cel Bun” Gura Humorului, Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava, Liceul Tehnologic „Vasile Gherasim” Marginea, Colegiul „Mihai Băcescu” Fălticeni, Colegiul Tehnic Rădăuţi, Liceul Tehnologic „Ion Nistor” Vicovu de Sus, Liceul „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, Liceul „Oltea Doamna” Dolhasca, Colegiul de Artă "Ciprian Porumbescu" Suceava, Liceul „Demostene Botez” Trușești/Botoșani, Liceul "Alexandru Vlahuţă" Şendriceni - Dorohoi, Colegiul Național „Nicu Gane” Fălticeni, Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir” Suceava).

Directorul Departamentului de Contabilitate, Audit şi Finanţe, prof. univ. dr. habil. Veronica Grosu, a mulţumit invitaţilor pentru prezență şi a accentuat în alocuţiunea sa rolul primordial al educaţiei în dezvoltarea profesională şi personală a tinerilor.

„În calitate de cadre didactice, ne revine un rol esenţial în formarea viitoarei generaţii, care să contribuie activ la dezvoltarea regiunii de NE a României şi a întregii ţări. Consider că şcoala trebuie să rămână principalul furnizor de cunoaştere pentru tineri, iar rolul nostru este hotărâtor în şlefuirea tinerei generaţii, în formarea acelor competenţe, abilităţi şi cunoştinţe, cu care tinerii să păşească încrezători pe piaţa muncii şi în viaţă”, a spus aceasta. 

Discuţiile au continuat într-un mod activ, cadrele didactice din învăţământul preuniversitar ridicând probleme importante cu care se confruntă sistemul de educaţie din România.

Discuțiile au mai atins subiecte precum: importanţa relaţiei familie-şcoală; scăderea motivaţiei resimţite în rândul tinerei generaţii şi identificarea unor soluţii viabile care să conducă la scăderea ratei de abandon şcolar; implicaţiile abandonului şcolar asupra dezvoltării societăţii; o mai bună concordanţă între specializarea absolvită şi materiile la care se susţine examenul de bacalaureat; importanţa implicării agenţilor economici pe perioadele de practică profesională şi stagii de internship etc.

Evenimentul a permis iniţierea unei relaţii de colaborare între mediul preuniversitar şi cel universitar, care va fi dezvoltat şi extins pe mai departe.

Nivelul ridicat al dezbaterilor, precum şi importanţa şi actualitatea problemelor ridicate de participanţi au convins organizatorii să reflecteze asupra unor ediții viitoare.