Manifestarea culturală „Sărbătorile Memoriei” 2020 s-a desfășurat joi, 12 noiembrie, într-un cadru restrâns, „pe un loc viran, copleșit de frunzișuri, din Suceava”, după cum a spus scriitorul Ion Drăgușanul, manifestare în cadrul căreia poetul Alexandru Ovidiu Vintilă și umoristul Constantin Horbovanuau primi titlul de „Senior al Scrisului Bucovinean”.

La recunoașterea dimensiunii reale a poetului și omului de cultură Alexandru Ovidiu Vintilă a oficiat scriitorul Constantin Hrehor, acest „Munte mărturisitor” al spiritualității bucovinene, după cum susține Ion Drăgușanul, „personajul plenar al culturii bucovinene contemporane”. Poetul Alexandru Ovidiu Vintilăa primit cu emoție titlul de „Senior al Scrisului Bucovinean”, „vibrând precum frunzele în lină desprindere, un laudatio plin de lirism, dar și de un liturgic vibrant, prin care obișnuiește să respire poezia, atunci când îmbracă veșmintele de gală și împrumută chipul lui Constantin Hrehor. Chiar dacă este, pe drept cuvânt, un egal între egali, indiferent care poeți ai neamului ar păși prin vecinătatea lui, Alexandru Ovidiu Vintilă se lasă copleșit de sfiiciune, de o modestie aproape evlavioasă, care nu doar că-l prinde, dar, prin sinceritatea ei, chiar că definește adevăratul creator, sacerdotul necontrafăcut al durabilității ziditoare a cuvintelor”, după cum a fost prezentat de Ion Drăgușanul. La rândul său, poetul Alexandru Ovidiu Vintilă a spus că, fără doar și poate, „acest titlu este o onoare pentru mine. Cum de altfel cred ca ar fi pentru orice bucovinean. Aceste momente consolidează anumite vecinătăți și asta este pentru uman cel mai important lucru. Vă rămân recunoscător”.

 

„Umoristul Constantin Horbovanu, un contribuabil la starea generală de fericire”

Cel de-al doilea „Senior al Scrisului Bucovinean” care a primit titlul anul acesta, în prezența câtorva prieteni de la Centrul Cultural „Bucovina”, este Constantin Horbovanu, „ultimul umorist al Sucevei”, după cum susține Ion Drăgușanul. „Are drept antecesori pe legendarii Mihail Teliman Eusebiu Hotinceanu și Ștefan Stroe, față de care se diferențiază prin umorul de situație și prin esențializarea, aproape lirică, numită aforisme, deși el, iarăși printr-o superbă modestie, le numește <însemnările unui trecător>. Dar fiecare însemnare este, în fond, un poem într-un singur vers, care are, însă, și verb. În proza lui umoristică, dincolo de comicul de situație, evoluează, mărșăluiește dezorientată și se definește lumea obișnuită, iar Constantin Horbovanu izbutește, în conturarea ei, să sugereze și eroismul, și martiriul bietei societăți omenești, din care toți facem parte, indiferent de amăgirea care ne dă putere de viață (politicieni, artiști, sportivi, funcționari, slujbași – doar un statul conjunctural, care ne împiedică să ne deslușim, fiecare în parte, așa cum suntem). Și tocmai de asta, pe bună dreptate sublinia prozatoarea Gabriela Teișanu, cea care l-a <uns> Senior al Scrisului Bucovinean, că umoristul Constantin Horbovanu este un contribuabil la starea generală de fericire, cioplind zâmbete chiar și în materialele care, aparent, nu sunt propice zâmbetului. O poți face doar dacă ești ursit, doar dacă te-ai născut cu un suflet proaspăt și plin de căldură, doar dacă te fascinează lumina până într-atât, încât să simți nevoia, precum un țăran din poezia lui Mircea Streinul, să iei în brațe snopi din soarele care ți-a năvălit în ogradă și să-i împrăștii prin câmpuri și fânețe”, a spus Ion Drăgușanul.

Onorat de titlul primit, Constantin Horbovanu a adus mii de mulțumiri pentru această minunată zi: „A fost cea mai mare surpriză a ultimilor ani. Adevărat, am avut, la început, o oarecare sfiiciune față de Constantin Hrehor și Alexandru Ovidiu Vintilă, cei doi mari poeți, adevărați <aristrocrați ai simțirii>. De ce? Pentru că <în literatura unui popor, poezia arată sensibilitatea...>. Mai târziu mi-a venit puțină apă la moară. <În literatura unui popor, poezia arată sensibilitatea, iar umorul, istețimea acelui popor>”.

 

Remember Tibi Coso

Pe 12 noiembrie 2020, scriitorul, jurnalistul, artistul plastic Tiberiu Cosovan ar fi împlinit 66 de ani. Scriitorul Ion Drăgușanul și-a amintit cu drag de Tibi Coso, la fel ca toți cei prezenți la „Sărbătorile Memoriei”, „Coso, care mi-a fost dintotdeauna alături, și ca ziarist mărturisitor, apoi și din postura de coleg (...) Întotdeauna, Tiberiu Cosovan îmi păruse a fi un puști, care merită sprijinit, pentru că avea un suflet cald, în care îți puteai înfășura propriul suflet ca într-o dumnezeiască lumină”. „Îl știu pe Coso până în străfunduri, îi cunosc viața fără de prihană, petrecută frumos și în cosmică puritate, așa că nu ar fi al meu Tatăl Nostru Cel Din Ceruri care ar trebui să-l ierte, când datoria lui este să-l vindece de toate nedreptățile care i-au fost date lui prin soartă. Tocmai de aceea, dar și pentru faptul că eu cred în obligativitatea memoriei, care este o condiție esențială a normalității, nu am să spun în final, chiar dacă știu că-i voi contraria pe unii, decât un sincer: <La mulți ani, Tiberiu Cosovan, și Dumnezeu să ni te ție numai întru bucurie!”. Acolo unde a hotărât să ne țină, întru gloria și rațiunea Luminii>”, este mărturisirea de suflet a scriitorului Ion Drăgușanul.