„Frontul muncii voluntare”

„În târgul Siret, 250 cetăţeni au lucrat la amenajarea unei pieţi distruse de războiu, în întindere de 1800 m.p. Din iniţiativa organizaţiei de bază PMR s’a colectat pentru repararea uzinei electrice din Siret suma de 100.000 lei. Comuna Rogojineşti a provocat la întrecere comuna Cândeşti, pietruind până acum 2 km de şosea şi cumpărând din banii colectaţi dela săteni 9 tuburi de ciment pentru canal. În Rădăuţi brigada de muncă voluntară a UTM-iştilor a lucrat la Parcul Tineretului din Piaţa Republicii 1.293 ore voluntare.

În comuna Botoşana sătenii şi-au luat angajamentul ca tot prin muncă voluntară să construiască un nou local al Primăriei, iar cetăţenii comunei Iţcani vor amenaja 2.600 m şosea, vor curăţa, alinia şi săpa 2.500 m şanţ şi vor reface 1.500 m trotuare. Comuna Burdujeni a provocat la întrecere  comuna Iţcani, iar muncitorii atelierelor CFR din aceste două localităţi au format 12 echipe permanente pentru repararea uneltelor agricole ale plugarilor”.

„Lupta poporului”, Anul II, nr. 200, Suceava, Martie 1948.

 

„Premiera <Haiducii>”

„Noua premieră a Ansamblului artistic <Ciprian Porumbescu> vine să întregească prestigiul binemeritat pe care această instituţie şi le-a cîştigat în ultimii ani în ţară şi străinătate, prin spectacolele şi concertele de o reală autenticitate şi măiestrie artistică. Prezentînd <Haiducii>, inimosul şi talentatul colectiv al ansamblului îşi aduce o preţioasă contribuţie şi de această dată la valorificarea nesecatului tezaur folcloric bucovinean, la cunoaşterea creaţiei populare româneşti. Abordînd genul dramatic-muzical în care se includ deopotrivă cîntecul, proza, versul recitat, jocul popular, toate îmbinate armonios pe firul unui conflict social major, spectacolul <Haiducii> este inspirat din comorile folclorului sucevean, al cărui conţinut este adînc înrădăcinat în aspiraţiile de veacuri ale poporului nostru pentru libertate şi dreptate socială”.

„Zori noi”, Anul XXVI, nr. 7540, Suceava, Sîmbătă 18 martie 1972.