„Mare luptă în Basarabia”

 

Noua bătălie de pe graniţa Basarabiei a crescut. Afară de atacurile anunţate ieri, care s’au dat în primele ore ale dimineţii, bravele noastre trupe, şi în prima linie divizia din Budapesta, au trebuit să respingă până după-amiazi, la fiecare ceas, asalturile îndârjite ale forţelor superioare inamice, în diferite locuri, între Toporăuţi şi Boian. În cursul luptei inamicul a intrat de câteva ori în tranşeele noastre dar a fost întotdeauna respins cu grele pierderi, în lupte corp la corp. Terenul din faţa tranşeelor noastre era acoperit de cadavre ruseşti. Pe terenul de luptă al câtorva batalioane s’au numărat 800 până la 1.000 de ruşi morţi”.

„Viaţa Nouă”, Anul IV, nr. 173, Ianuarie 1916. 

 

„Noi şi ei”

 

Noi suntem Românii Bucovineni, puţini la număr şi săraci, ameninţaţi în existenţa noastră naţională de valurile apelor tulburi, ce se rostogolesc dinspre nord, ameninţaţi în plăpânda noastră cultură naţională de o cultură superioară, cu care venim zilnic în contact. Ei, sunt fraţii noştri din Regatul liber, din România modernă, care s’a construit prin dragostea unor puţini bărbaţi de jertfă şi muncă, dar mai ales prin vitejia mulţimii necunoscute...Noi şi ei, un neam în trecutul veacurilor şi un neam în viitorul vremurilor. Între noi şi ei s’a aşezat cu vremea un zid chinezesc, un zid de nepăsare, de uitare, de necunoaştere”.

„Revista Bucovinei”, Anul III, No. 1, Cernăuţi, Ianuarie 1944.