Echipajul care a reprezentat Suceava la faza naţională a Concursului "Democraţie şi toleranţă", de la Târgovişte, din perioada 25 – 28 iulie, a fost laureat în cadrul competiţiei cu premiul Institutul Român pentru Drepturile Omului şi premiul III al concursului.

Echipa a fost formată din Claudia Mădălina Miron (proba practic-aplicativă), Georgiana Elena Niculică (proba teoretică) şi Irina Petraşuc (proba artistică), de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava, elevele fiind îndrumate de prof. Anamaria Lepcaliuc şi prof. Mihaela Camelia Patraş.

La faza naţională a Concursului "Democraţie şi toleranţă" au participat echipaje de elevi din 34 de județe.

Fiecare elevă din echipă a susţinut câte o probă, evaluarea celor trei probe realizându-se separat, punctajul final fiind reprezentat de media aritmetică a punctajelor obţinute de echipaj la cele trei probe.

Proba teoretică constă într-o lucrare scrisă care să satisfacă o serie de cerinţe.

Proba practic - aplicativă constă în elaborarea unui proiect pentru soluţionarea uneia dintre problemele şcolii sau comunităţii locale căreia îi aparţin elevii.

Proba artistică constă în realizarea unei lucrări plastice (desen, grafică, pictură, colaj, sculptură etc.) care să ilustreze modul de soluţionare a problemei prezentate.

"Democraţie şi toleranţă" reprezintă o formă complexă de educaţie civică care se adresează elevilor din ciclul primar şi gimnazial. Concursul urmăreşte cunoaşterea conceptelor de democraţie, toleranţă, drepturile omului, drepturile copilului şi a relaţiilor dintre acestea, cunoaşterea reglementărilor naţionale şi internaţionale referitoare la aceste concepte etc.