Aproape 600 de candidați care aspiră la o carieră didactică au susţinut, săptămâna trecută, proba scrisă a examenului de ocupare a posturilor din învățământ, rezultatele tezelor fiind făcute publice marți, 18 iulie, pe www.titularizare.edu.ro

Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, 142 de candidați (25%) au note aparținând intervalului 1 – 4,9.

204 dintre candidați (35,5%) au calificative între 5 și 6,99, iar restul de 277 (39,5%) au note între 7 și 9,99, suficient cât să ocupe un post de titular, asta în condițiile în care sunt catedre vacante.

Rata notelor peste 7 sau egale cu 7 (înainte de formularea contestațiilor) obţinute de candidaţii care au susţinut proba scrisă a concursului pentru ocuparea posturilor didactice este sub media națională, acolo unde procentul celor peste 7 este de 45,73%.

Un singur candidat, Iulian Ștefan Hulibiac, a obţinut nota maximă. Acesta a fost examinat la educația fizică și sport. Totodată, o lucrare a unui candidat din județ a fost anulată de către centrul de evaluare al tezelor.

Contestaţiile se înregistrează la sediul Inspectoratului școlar Suceava în zilele de 18 iulie, până la ora 21:00, respectiv 19 iulie, până la ora 15:00. Rezultatele finale se afişează la sediul IȘJ şi pe site-ul dedicat în data de 25 iulie. Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în şedinţe publice organizate de inspectoratele şcolare în data de 26 iulie.

Precizăm că pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.