„Sfatul femeiesc” (II)

Atât preoţii cât şi învăţătorii ar fi de dorit să recomande, cu toată căldura, tinerelor ce vin să-şi facă un rost la oraş, de a frecventa cursurile organizate de asociaţia <Sfatul femeiesc>. Această ocupaţie a servitului, servitorii şi servitoarele trebuie să o privească ca pe orice meserie de pregătire în prealabil şi în loc a fi plătite cu 3-500 lei, să aibă un salariu care să le pună la adăpost de orice tentaţiuni, adică 1.000 de lei lunar. Prin bunăvoinţa IPS Sale Mitropolitului şi a d-lui Constantinescu, administratorul general al Fondului Bisericesc, s’a pus la dispoziţia societăţii lăptăria din Parcul băilor de la Vatra Dornei, unde se va deschide în luna Iunie a.c. primul curs de menaj ambulant pentru fetele sătencelor din împrejurimi. Necesară ar fi şi înfiinţarea unei biblioteci cu cărţi potrivite pentru educarea fetelor, care, în loc să hoinărească pe străzi zadarnic, ar citi lucruri folositoare vieţii.”. 

„Suceava”, Anul I, nr. 50, Martie 1939. 

 

„Din însemnările unui comandant de brigadă”

„Eram cu toţii optzeci din satele fostului judeţ Rădăuţi, tineri ca şi voi cei de astăzi, nici unul peste 20 de ani, adunaţi în sala mare a Comitetului judeţean UTC. Ne constituisem prima brigadă şi am urcat în trenul care ne-a purtat peste Dorna şi Ilva, pînă la Salva. Cum a fost? În barăci era destul de cald iar pe şantier nu erau buldozere şi nici excavatoare. Eram în schimb noi şi lopeţile noastre, dar mai ales era voinţa aceea atât de puternică. Muntele se opunea cu străşnicie, unii dintre noi începuseră să cedeze, înfloriseră copacii, mirosea a primăvară şi, cum eram aproape toţi feciori de plugari, simţeam dorul cîmpiei. Lucram ziua şi adeseori noaptea pe lună; cîştigasem steagul de brigadă fruntaşă şi ţineam cu orice preţ să-l păstrăm. Şi l-am păstrat, fiindcă atunci cu 24 de ani în urmă, nici unul dintre noi nu împlinise 20 de ani, fiindcă eram conduşi de comunişti şi, mai ales pentru că de la Salva la Vişeu trebuiau să treacă trenurile patriei”.

„Zori noi”, Anul XXVI, nr. 7535, Suceava, Duminică 12 martie 1972.