„Ruşii se retrag” (I)

„O veste bună a pătruns ţărişoara noastră cu iuţeala fulgerului. Ruşii se retrag! Mai bine de o lună şi jumătate acest duşman înfricoşat a ţinut ocupată partea de sus a Bucovinei pe toată întinderea între Nistru şi Siret. A fost aceasta o groaznică stăpânire, întovărăşită de lacrimi de durere şi de strigăte de disperare. Marţi după-amiazi Ruşii au părăsit Cernăuţiul, mânaţi de tăiuşul sabiei noastre. Însufleţierea populaţiunii mântuită ca prin minune de greutatea chinurilor neistovite, a aflat vrednic răsunet în grandioase manifestări patriotice. Pe edificiile oraşului se înălţară stindarde negre-galbene”.

„Viaţa Nouă”, Anul III, nr. 145, 25 Octomvrie 1914.  

 

„Cu fanfara în frunte, tinerii recruţi au plecat la gară”

Dacă altădată, la plecare, tinerii recruţi îşi înecau amarul în băutură, ştiind că în armată îi aşteaptă, mizeria, bătaia şi foametea, acum recruţii contingentului 1948 din judeţul Rădăuţi, au plecat în cântece de bucurie, mândri ca nişte vrednici ostaşi ai armatei R.P.R. Din curtea cercului coloana de tineri cu fanfara în frunte, a pornit spre gară, în scandări entuziaste de lozinci. La gară veniseră şi părinţii tinerilor, bărbaţi şi femei, care-şi conduceau fii ce plecaseră în armată, rămânând şi ei uimiţi de felul în care noul contingent de tineri primeşte chemarea Ţării la datorie”.

„Lupta Poporului”, Anul III, Nr. 367, Octombrie 1948.