„Comemorarea voluntarilor bucovineni în armata română”

 

Vara aceasta s’au împlinit 20 de ani dela moartea eroilor voluntari bucovineni în armata română în frunte cu Ion Grămadă. Cuvine-se ca noi voluntarii să prăznuim această jertfă adusă de tineretul intelectual bucovinean la temelia României Mari pentru a lăsa tinerilor generaţii pildă vie şi dragoste de neam. De aceea, voluntarii bucovineni din armata română din judeţul Suceava au hotărât să prăznuiască această jertfă a Bucovinei printr’o mare serbare voluntărească ce se va desfăşura Duminică, 10 Octombrie 1937, orele 11 dimineaţă, în cimitirul oraşului Suceava, la mormântul eroului Ion Grămadă...La această mare serbare voluntărească sunt invitaţi să participe camarazii voluntari din toate judeţele bucovinene, purtând decoraţii pe piept. De asemenea, sunt invitate şi autorităţile sucevene, şcoalele şi armata, pentru a da amploare cât mai mare acestei serbări. Locul de adunare pentru voluntari va fi curtea mănăstirii Sfântul Ioan”.

„Glasul Bucovinei”, Anul XX, Nr. 5171, 10 Octombrie 1937.

 

„Ziua Recoltei”                                                                                                                    

 

Suceava, parcul Arini. Cîntecul larg al belşugului, veseliei şi optimismului a poposit pentru ziua aceasta într-un loc tradiţional de la porţile oraşului. Ecourile răzbat din cele mai îndepărtate ţinuturi ale regiunii, pe scena amplasată în imediata apropiere a Sucevei moderne, înscrisă în arhitectura blocurilor turn, a uriaşelor mozaicuri, alte portative ale frumosului în piatră...Oamenii se opresc în faţa roadelor pămîntului expuse cu fantezie. Gustă cu toate simţurile aromele vegetale, se întorc din nou în jurul scenei...”.

„Zori Noi”, Anul XXII, nr. 6157, Octombrie 1967.