„Gimnasiul din Suceavă”

Un ziar local pretinde că gimnasiul din Suceavă n’ar mai exista dacă n’ar avea atâţi şcolari şi profesori de confesiune mosaică.

Noi n’am ştiut’o până acum, dar înclinăm spre această părere. Nouă ni se pare chiar că existenţa gimnasiului va fi abia atunci pe deplin asigurată când n’a fi nici pui de Român pe acolo. Paşii necesari i-a făcut deja d-l Tumlirz prin eschiderea unei mulţimi considerabile de şcolari Români. Dacă merge treaba tot aşa înainte, vom trebui peste scurt timp să ni trimitem copiii în cheider. Dar’ ne temem că şi de acolo ni i-a scoate Tumlirz; pentru Români nu-i loc în Bucovina din simpla causă că-i ţara de jac”.

„Gazeta Bucovinei”, Anul V, nr. 81, Cernăuţi, Octomvrie 1895.

 

„Filmul la sate”

„Existenţa în fiecare comună a regiunii noastre a câte unui cinematograf, precum şi diferitele acţiuni cultural-educative întreprinse de ICRS Suceava în colaborare cu organizaţiile obşteşti şi culturale, printre care cicluri de filme cu temă, caravane cinematografice, festivaluri ale filmului, etc., au determinat o creştere simţitoare a numărului de spectatori. În cele trei trimestre ale anului, la filmele prezentate în satele regiunii Suceava, s-au înregistrat aproape 2.300.000 spectatori, cu 250.000 mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut”.

„Zori Noi”, Anul XVIII, nr. 4935, Suceava, Octombrie 1963.