„Bustul lui Eminescu”

Sculptorul nostru premiat la expoziţia statului din Bucureşti, dl. Archip Roşca, profesor la Gimnaziul din Suceava, a terminat, după cum am anunţat deja, un bust al poetului Eminescu. Problema destul de grea, de a face bustul după fotografie, i-a reuşit artistului nostru pe deplin, după aprecierea acelor persoane de la noi, care l-au cunoscut pe poet în persoană. Îl vedem în floarea vârstei, cam pe la 1883, când geniul său ajunsese culmea dezvoltării. E un eveniment însemnat acesta, când ne gândim că, dintre busturile bărbaţilor noştri mari, abia avem astăzi în comerciu bustul lui Alecsandri şi al lui Ştefan cel Mare. Şi bustul acesta, al lui Eminescu, e menit să fie răspândit în cercurile cele mai largi...Un bust, în ghips, în mărime naturală, costă 40 coroane, ear mai mic, 30 cm, 15 coroane”.

„Patria”, Anul IV, nr. 8, 30 ianuarie 1910.

 

“Doctorie contra tusei”

În vremurile vechi, heringul era întrebuinţat contra mai multor boli. Astfel, într’o carte de sfaturi medicale de demult, stă scris că heringul vindecă tusea şi febra, ba este bun şi pentru muşcătura de câine. Pentru a obţine aceste vindecări, scrie în carte, trebuie să mâncaţi heringul foarte proaspăt, sau să-l legaţi sub talpa piciorului”

„Glasul Bucovinei”, Anul XIX, Nr. 4728, Ianuarie 1936.

 

„Amenajează o seră”

Pentru obţinerea de răsaduri şi legume timpurii, colectiviştii din Bosanci-Suceava amenajează în prezent o seră. Pînă acum s-au executat toate lucrările de tîmplărie, iar sub îndrumarea maistrului legumicol Iulian Dumenco s-a trecut la confecţionarea paturilor calde necesare culturilor forţate. Potrivit prevederilor din planul de producţie pe acest an, grădina de legume a gospodăriei va fi extinsă de la 11 ha, la 35 ha, fapt care va face ca veniturile băneşti ce se vor obţine din sectorul legumicol să crească la aproape 700.000 lei”.

„Zori Noi”, Anul XVII, nr. 4710, Suceava, Miercuri 30 ianuarie 1963.