Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava (USV) demarează luni, 10 iulie, concursul de admitere pentru programele de licenţă şi masterat de la cele 10 facultăţi ale sale.

Sesiunea de admitere 2017 se desfăşoară în perioada 10-19/20/21 iulie, fără sâmbătă și duminică, urmând ca pentru locurile rămase neocupate să se organizeze o nouă sesiune în perioada 6 – 13/14 septembrie, fără sâmbătă și duminică.

Pentru a confirma locul ocupat, candidatul declarat admis are obligaţia de a se înmatricula cel târziu până la data de 28 iulie, pentru sesiunea de vară, respectiv 20 septembrie, pentru sesiunea de toamnă.

Pentru viitorii studenți, USV promovează un număr de 41 de programe, având forma de învăţământ de zi, cu 1.370 de locuri bugetate şi 1.410 locuri cu taxă. Dintre locurile finanţate, 10 sunt alocate candidaţilor de etnie rromă, 150 sunt alocate românilor din Republica Moldova şi 45 sunt destinate elevilor originari din Ucraina. Forma de învăţământ la distanţă (ID), beneficiază de un număr de 580 de locuri, repartizate pe 9 programe de studii.

Pentru studiile de masterat, structurate pe 37 de programe, Universitatea „Ştefan cel Mare” oferă 690 de locuri fără taxă, dintre care 10 sunt alocate candidaţilor de etnie rromă şi 151 românilor de pretutindeni. Alte 940 de locuri sunt disponibile pentru forma de învăţământ cu taxă.

Oferta educaţională a universităţii include şi 410 locuri, cu taxă, pentru cele 11 programe de conversie profesională şi 1300 de locuri pentru cursuri postuniversitare.

Potrivit reprezentanților USV, „instituţia suceveană deschide comunităţii absolvenţilor învăţământului preuniversitar şi universitar oportunităţi de dezvoltare academică şi profesională prin programe de studii universitare de licenţă, masterat şi doctorat, structurate pe cinci arii europene de învăţământ superior - ştiinţe sociale, ştiinţe inginereşti, ştiinţe ale naturii, ştiinţe umaniste şi ştiinţe biomedicale”.

Informaţii detaliate despre procesul de admitere 2017, actualizate constant, pot fi obţinute consultând pagina www.admitere.usv.ro