Președintele-director general al Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava, dr. Claudiu Cobuz, a emis, marți, o decizie prin care medicii de familie aflați în relație contractuală cu CAS au fost desemnați să recomande investigația paraclinică dozarea hemoglobinei glicozilate pentru bolnavii cu diabet zaharat.

Dr. Cobuz a precizat că, în conformitate cu legislația în vigoare, bolnavii cu diabet zaharat au dreptul la evaluare prin dozarea hemoglobinei glicozilate, pe baza recomandării făcute de medicul specialist diabetolog, de medicul cu competență/atestat în diabet sau de medicul desemnat (medicul de familie), în mod gratuit, dar nu mai mult de două dozări/bolnav/an.

„Această evaluare se poate efectua la unul din cele trei laboratoare de analize medicale cu care avem încheiate contracte de servicii medicale paraclinice, care se regăsesc pe site-ul CAS Suceava www.cassv.ro, în limita bugetului alocat. În esenţă, controlul metabolic de durată, exprimat prin valoarea hemoglobinei glicozilate, reprezintă un parametru deosebit de important pentru monitorizarea persoanelor cu diabet zaharat. Datele actuale sugerează în mod clar că valoarea HbA1c se corelează cu momentul apariţiei şi cu riscul de invalidate dat de complicaţiile cronice specifice”, a afirmat președintele – director al CAS, care a mai spus că „această desemnare a medicilor de familie va permite un acces rapid și facil al bolnavilor cu diabet zaharat la evaluarea prin dozarea hemoglobinei glicozilate”.