Serviciul de Control în Sănătate Publică din cadrul DSP Suceava a efectuat, în luna aprilie a.c., 178 de acțiuni de control, în urma cărora a aplicat 20 de sancțiuni contravenționale constând în 5 avertismente și 15 de amenzi în valoare totală de 31.200 de lei.

Directorul executiv al DSP Suceava, Daniela Odeh, a informat marți, printr-un comunicat de presă, că la categoria nonaliment inspectorii sanitari au efectuat 44 de controale, pentru neconformităţile constatate fiind aplicate 10 sancțiuni contravenționale constând în 4 avertismente și 6 amenzi, în valoare totală de 12.400 de lei. Au fost verificate două unități din domeniul apă, 16 controale au fost în unități de turism, unde s-a aplicat și o amendă în valoare de 1.000 de lei; 10 controale la unități din categoria mediu; 5 controale în unități sanitare, fiind aplicate 9 sancțiuni contravenționale, constând în 4 avertismente și 5 amenzi în valoare totală de 11.400 lei, și 3 controale în domeniul unităților de înfrumusețare.

Printre neconformităţile depistate se numără neinstruirea personalului calificat privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă; igienizarea incorectă a mâinilor; nerespectarea circuitelor funcţionale și a regimului produselor biocide; lipsa etichetelor dublu adezive în documentele medicale ale pacienților care să demonstreze trasabilitatea prin înregistrări electronice sau letrice a instrumentarului medical sterilizat; lipsa probelor din fiecare fel de mâncare servit în ultimele 48 de ore; completarea incorectă a foii de observație clinică generală; completarea registrului de monitorizare temperatură a frigiderului fără a citi indicațiile  termometrului din frigider; utilizarea de ambalaje neconforme cu cerinţele impuse de normele pentru colectarea deşeurilor periculoase; păstrarea necorespunzătoare a medicamentelor termolabile.

La categoria aliment inspectorii au efectuat în aprilie 134 de controale, pentru neconformitățile depistate fiind aplicate 10 sancțiuni contravenționale - un avertisment și nouă amenzi în valoare totală de 18.800 de lei.

Controalele efectuate în obiectivele din categoria aliment au cuprins 14 controale la producători și ambalatori; 4 controale la distribuitori, fiind aplicată o amendă în valoare de 6.000 de lei; 72 de controale la retaileri; 43 de controale în unităţi din sectorul de servicii, fiind aplicate 8 amenzi în valoare totală de 12.800 de lei și un avertisment. La producători primari care vând direct consumatorului final a fost un control.

Inspectorii au constatat plasarea pe piață a produselor alimentare care nu sunt notificate Ministerului Sănătății, conform normelor în vigoare; neinstruirea personalului calificat privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă; neasigurarea controlului și înregistrării temperaturii în spații frigorifice; neefectuarea în unitatea de alimentație a operațiunilor de curățenie și dezinfecție, organizarea deficitară a procesului de producție alimentară, nerealizându-se orientarea fluxului tehnologic într-un singur sens și favorizându-se încrucișările între fazele salubre și cele insalubre.