Conducerea Primăriei municipiului Suceava a primit marți, 9 mai, vizita delegației Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, condusă de Kylie Alcoba Wright, alături de echipa UNHCR România. Discuțiile au vizat sprijinul oferit în ultimul an refugiaților din Ucraina.

“Dacă până acum se ofereau 50 de lei/cazare și 20 de lei/mâncare/zi pentru refugiații din Ucraina, legislația s-a modificat, iar acum ordonanța prevede că <familiile și persoanele singure beneficiază începând cu data de 1 mai 2023, pentru o singură perioadă de maximum 4 luni consecutive, de o sumă forfetară, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare și hrană>. UNHCR în parteneriat cu Guvernul României continuă să ofere sprijin financiar pentru ucraineni, iar noi vom continua să asigurăm integrarea acestora în comunitatea suceveană”, a spus viceprimarul Lucian Harșovschi, reprezentantul administrației locale.

 Atât pentru refugiații din Ucraina, cei care îi ajută, cât și pentru cei care le asigură cazare sau alte servicii, informații privind condițiile de acordare a sumelor forfetare, mecanismul de sprijin și cererea de acordare a sumei forfetare, atât în limba română, cât și în ucraineană, au fost puse pe site-ul Primăriei Suceava.

“Nu uitați că ei au război acasă și sunt persoane care chiar au nevoie de ajutor!”, a mai spus Lucian Harșovschi, care a precizat că municipalitatea va veghea ca noile condiții legale de ajutorare să fie respectate.

Astfel, în urma modificărilor legislative, pentru a beneficia, în prima lună din cele maximum 4 luni consecutive, de suma forfetară, solicitantul (un reprezentant major al familiei sau, după caz, de persoana singură majoră) depune o cerere la autoritatea administraţiei publice locale, însoţită de copia permisului de şedere pentru toți membrii și extrasul de cont bancar deschis la o societate bancară pe teritoriul României, pe numele solicitantului.

Suma forfetară se compune dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferenţiat, respectiv de 750 lei/lună pentru persoana singură şi 2.000 lei/lună pentru o familie, precum şi dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de hrană în cuantum de 600 lei/lună pentru fiecare persoană.

Pentru a beneficia pentru următoarele 3 luni din cele maximum 4 luni consecutive de suma forfetară, solicitantul depune în primele 5 zile lucrătoare ale fiecărei luni o cerere la autoritatea administraţiei publice locale, însoţită de copia permisului de şedere pentru toți membrii, extrasul de cont bancar deschis la o societate bancară pe teritoriul României, pe numele solicitantului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) solicitantul şi membrii familiei acestuia care îndeplinesc condiţiile pentru a fi încadraţi în muncă pe teritoriul României să fie înregistraţi la una din agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă sau, după caz, să fie încadraţi în muncă pe teritoriul României;

b) să aibă înscrişi copiii minori care îndeplinesc condiţiile pentru a frecventa o formă de învăţământ preuniversitar, în grupe/clase/formaţiuni de studiu din unităţile de învăţământ preuniversitar, în calitate de antepreşcolari, preşcolari sau elevi sau în calitate de audienţi.

Termenul de 5 zile pentru lunile a II, a III, a IV, și a V, este termen de decădere din dreptul de a beneficia de sumele forfetare.