Ca în fiecare an, Asociația Forestierilor din România – ASFOR a premiat cele mai bune lucrări din cadrul celei de-a IX-a ediții a Sesiunii naționale de comunicări științifice studențești pe teme de silvicultură și protecția mediului.

Evenimentul a avut loc la Brașov, în zilele de 7 și 8 iunie, la baza didactică Sânpetru a Facultății de Silvicultură și Exploatări Forestiere.

”Am spus de mai multe ori că puterea breslei forestierilor stă în unitatea noastră. Iar unitatea presupune deschidere și sprijin pentru viitoarele generații de specialiști. Organizăm sau participăm la evenimente ale școlilor silvice atât la nivel de liceu sau școală profesională, cât și la nivel universitar”, a declarat Ciprian Dumitru Muscă, președintele ASFOR - partener al Sesiunii de comunicări științifice studențești din anul 2022. 

Anul acesta au participat la sesiune 28 de studenți. Dintre aceștia, ASFOR i-a premiat pe următorii:

1. Mihai-Daniel Constantinescu, Universitatea Transilvania din Brașov, Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere, cu un studiu despre distribuția speciilor de ciocănitori din pădurile fragmentate ale depresiunii Brașovului;

2. Gheorghe Iordache, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, cu o analiză a impactului socio-economic al protejării integrale a ursului;

3. Ioan Popa, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Facultatea de Agricultură, cu o lucrare despre comportamentul insectei Lamprodila festiva în zonele verzi din București;

4. Ana-Maria Rusu, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Facultatea de Silvicultură și Cadastru, cu lucrarea „Creșterea capacității germinative a semințelor de molid aplicând metode fizico-chimice”;

5. Tudor Bonta, Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului, cu lucrarea „Prelucrarea lemnului și urme de meșteșug tradițional pe elemente de construcție”;

6. Boglárka Opra, Universitatea Sapientia, Facultatea de Științe ale Vieții și Sport din Sfântu Gheorghe, cu un studiu comparativ al comunităților de artropode în păduri cultivate și în păduri cvasivirgine.

”Le mulțumim și îi felicităm pe coordonatorii evenimentului. Aceștia sunt, încă din anul 2015, conf. univ. dr. Gabriela Isaia, de la Facultatea de Silvicultură din Brașov, și conf. univ. dr. Mihai Leonard Duduman, de la Facultatea de Silvicultură Suceava.

Lumea se schimbă, pădurea și lemnul sunt parte a schimbării, doar prin excelență și performanță vom putea să ne adaptăm și să utilizăm lemnul pentru a avea păduri reziliente, dar și lemn pentru nevoile societății. Îi felicităm pe toți participanții la acest eveniment și îi asigurăm pe toți tinerii care studiază domeniul nostru că au în ASFOR un partener de încredere!”, a adăugat Ciprian Muscă, președintele ASFOR.

Pe lângă studenții și masteranzii facultății-gazdă, au fost prezenți cu lucrări studenți, masteranzi și doctoranzi din alte 5 centre universitare din țară - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Silvicultură, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Facultatea de Agricultură, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Facultatea de Silvicultură și Cadastru, Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecția Mediului, Universitatea Sapientia, Facultatea de Științe ale Vieții și Sport din Sfântu Gheorghe.